Cary Group publicerar Hållbarhetsredovisningen för 2023

Cary Group meddelar idag att Hållbarhetsredovisningen på engelska för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Hållbarhet – Cary Group (https://carygroup.com/sv/hallbarhet/).

”Under 2023 tog vi flera stora steg på vår hållbarhetsresa. Vi uppnådde en rekordhög reparationsgrad för vindrutor på koncernnivå, 33%, och etablerade en grön strategi för vår fordonsflotta som innebär att inga nya företagsbilar med förbränningsmotor (ICE) kommer köpas in eller leasas. Det är med stolthet vi kan meddela att våra mål har verifierats av Science Based Targets Initiative. Jag vet att vi under 2024 kommer att fortsätta ta fler steg mot en mer hållbar framtid och erbjuda våra kunder fler smartare lösningar för hållbara biltjänster”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Cary Groups minskningsmål, nu verifierade av SBTi, innebär en minskning av CO2e-utsläpp från Scope 1 och 2 med 42%, i linje med 1,5°C-scenariot från 2022 till 2030. Scope 3-utsläpp ska minskas i förhållande till bruttovinsten med 52% till 2030, jämfört med basåret 2022. Scope 3-målet inkluderar inköpta varor och tjänster, bränsle och energi, transport och distribution samt avfall som genereras i verksamheten.

Som en del av vår klimathandlingsplan för att nå våra vetenskapliga mål, kommer Cary Group från och med 2024 fortsätta att klimatkompensera för sin egen verksamhet (Scope 1 och 2), men för utsläppen i värdekedjan (Scope 3) kommer vi istället att införa intern koldioxidprissättning (ICP) för att accelerera utsläppsminskningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication

Tel: +46 708 684 050

E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

SUSTAINABILITY_SVE_24-03-20

Cary Group lanserar ny hemsida

Cary Group, en ledande aktör på den europeiska marknaden inom reparation och byte av fordonsglas, är stolta över att tillkännage den officiella lanseringen av sin nydesignade hemsida, www.carygroup.com. Den nya webbplatsen har en modern design, intuitiv navigering och innehåller förbättrad information om Cary Group, dess historia, tjänster och Europeiska konsolideringsresa.

"Vi är glada över att presentera vår förnyade koncernhemsida. Den nya hemsidan visar upp ett förbättrat och mer enhetligt hem för vårt erbjudande och våra tjänster, ett utökat medarbetaravsnitt samt en ny sektion riktad mot entreprenörer inom bilglas som vill vara en del av Cary Group-familjen”, säger Helene Gustafsson, Head of Corporate Communication på Cary Group.

Besökare uppmanas att utforska hemsidan samt registrera sig för pressmeddelanden för att hålla sig informerade om de senaste branschtrenderna inom fordonsglas såväl som annan information om Cary Group.

Projektet att ta fram en ny hemsida gjordes i samarbete med Essen International.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of Corporate Communication, Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
Email: Helene.gustafsson@carygroup.com

 

 

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

CaryGroup Linkedin-photo MobileDesktop 1200x627px

Stort intresse från försäkringsbranschen för webbinarium om kalibrering

Den 7 mars 2024 presenterade Dansk Bilglas, i samarbete med fordons- och livsstilsexperten Christian Grau, ett spännande webbinarium fokuserat på kalibrering av vindrutkameror i samband med byte av vindruta. Evenemanget blev en stor framgång och väckte betydande intresse inom försäkringsbranschen.

Representanter från 24 olika försäkringsbolag deltog och Christian Grau och tre experter guidade åhörarna genom ämnet. Dansk Bilglas hade sammansatt ett team av experter inom området:

Hans Christian Matthiesen, kategorichef

Hella Gutmann Solutions A/S – expert på ADAS-kalibrering

Rune Amdi, ägare och tekniker, DKVO – Tesla-specialist

Christian Henningsen, teknisk chef, Dansk Bilglas A/S – ledande expert på ADAS-kalibrering

Webbinariet fokuserade på konkreta exempel och möjligheter för att ge deltagarna insikter både i lösningar och utmaningar med kalibrering. För att säkerställa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt webbinarium hade Dansk Bilglas ingått ett avtal med LivePro ApS för genomförandet av webbinariet, vilket hjälpte till att säkerställa ett professionellt utförande.

Feedbacken på webbinariet var övervägande positiv. Deltagarna ansedde att evenemanget för att vara informativt och givande, och Dansk Bilglas ser över att organisera liknande evenemang i framtiden.

webinar

SBTi godkänner Cary Groups vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål

Cary Groups mål för att minska växthusgasutsläpp har nu validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet. Cary Group åtog sig i maj 2022 att sätta mål i enlighet med SBTi:s kriterier, och lämnade in de nya målen för validering i oktober 2023.

 

− Vi är mycket nöjda med att ha fått våra utsläppsminskningsmål validerade av SBTi, och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda våra kunder smarta lösningar för hållbar bilvård. Med ett stort fokus på cirkularitet och att reparera istället för att byta ut vindrutor, när det är möjligt, accelererar nu vår resa. Vår klimatpåverkan kommer fortsätta att minska genom en ökning av andelen förnybar energi, hållbara transporter och en mer hållbar försörjningskedja, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Med de nya målen har Cary Group förbundit sig att minska CO2e-utsläppen från scope 1 & 2 med 42 % i linje med 1,5°C-scenariot från 2022 till 2030. För Scope 3 ska utsläppen minska i förhållande till bruttovinsten med 52 % till 2030, jämfört med basåret 2022. Scope 3 målet omfattar köpta varor och tjänster, bränsle- och energi, transport och distribution, samt verksamhetens avfall.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi fokuserar på att driva på företag världen över att halvera sina utsläpp före 2030.

Som en del i att nå våra vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål kommer Cary Group från andra kvartalet 2024 fortsätta att klimatkompensera för sin egen verksamhet (Scope 1 och 2), men för värdekedjans utsläpp (Scope 3) istället implementera intern koldioxidprissättning (ICP) för att påskynda utsläppsminskningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of Corporate Communication, Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
Email: Helene.gustafsson@carygroup.com

 

 

 

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

SBTi_SVE_240304

SBT