Inbjudan – presentation av Cary Groups rapport för fjärde kvartalet 2021

Cary Group kommer att publicera sin rapport för det fjärde kvartalet 2021 fredagen den 11 februari 2022 cirka kl. 08.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 10.00.

Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör.

Telefonkonferensen sänds på www.carygroup.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 8 566 42 693

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
E-post: Helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Inbjudan – presentation av Cary Groups rapport för fjärde kvartalet 2021

Norska försäkringsbolaget Fremtind väljer Cary Group som leverantör

Fremtind, som är Norges tredje största försäkringsbolag, har valt Cary Groups norska bilglasverksamhet, Cary Bilglass, som en av deras strategiska partners inom bilglasskador. Fremtind är verksamma mot norska konsumentmarknaden genom de två varumärkena Sparebank 1 och DNB.

”Vi är mycket stolta över att Fremtind har valt vårt norska bolag Cary Bilglass som en av deras två strategiska partners för försäkringsärenden inom bilglasskador. En av de avgörande parametrarna för Fremtind att välja Cary Bilglass var ett starkt kunderbjudande som inkluderar digitala bokningskanaler för att uppnå en så hög kundnöjdhet som möjligt. Även Cary Bilglass Net Promoter Score på över 90% var en viktig faktor. Vi ser fram emot att skapa positiva kundupplevelser med Fremtind,säger Anders Jensen, VD, Cary Group.

Målet med avtalet som löper under tre år innebär att Fremtind flyttar över skadevolymer till Cary Bilglass som en av två samarbetspartners. Förutom en hög Net Promoter Score var ett hållbart erbjudande avgörande, där Cary Group genom att transparent redovisa sitt klimatavtryck och ständigt arbeta för att minska sin klimatpåverkan påvisar ett starkt hållbart erbjudande.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Director IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Norska försäkringsbolaget Fremtind väljer Cary Group som leverantör