Personuppgifts­behandling

Personuppgiftshantering och våra kunders datasäkerhet är väldigt viktigt för oss och vi vill vara tydliga med hur vi arbetar med området för att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar hanteras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. På den här sidan har vi samlat en översikt om i vilket syfte och med vilken laglig grund Cary Group AB behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du som kund har gällande detta.

Ansvarig för denna hemsida (carygroup.com) och för insamlingen av personuppgifter är:

Cary Group AB
Hammarby Kaj 10D,
12032 Stockholm
Org No: 559023-2756
Mail: GDPR@carygroup.com

På den här sidan har vi samlat en översikt om hur Cary Group AB behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har i förhållande till detta. Personuppgifter definieras som all typ av information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som person.

Vilka uppgifter samlar vi in och när?

Vi samlar in information om dig när du besöker vår webbplats och fyller i ett formulär eller när du delar information med oss på mässor och branschevenemang. Ditt samtycke till att dela informationen är den rättsliga grunden för denna behandling.

När du besöker vår webbsida loggas information om dig och hur du använder den, tex vilka sidor du besöker och på vilken enhet. All denna information anonymiseras och du kan själv genom vår Cookie inställningar styra vad du tillåter oss samla in. Vårt berättigade intresse till att vidareutveckla och optimera vår webbsida utgör den lagliga grunden till denna behandling.

Önskar du mer information om de uppgifter vi har lagrat om dig eller vill du att vi tar bort dem, så kan du kontakta oss via mail på GDPR@carygroup.com.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den information som du beställt t ex nyhetsbrev, pressreleaser, produktinformation eller dyl samt för att optimera våra tjänster och produkter.

Skydd av personuppgifter

Vårt mål är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har avtal med systemleverantörer, och säkerställer att dina personuppgifter hanteras korrekt och i enlighet med gällande avtal för att upprätthålla högt integritetsskydd

Dina rättigheter

Om vi har registrerat dina personuppgifter i vårt register, så har du i enlighet med regelverket rätt att begära:

  • Information om vilka upplysningar vi har lagrat om dig.
  • Att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.
  • Att vi tar bort dina uppgifter. Notera att detta bara är möjligt om vi icke längre behöver dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden och förutsatt att det inte finns lagliga krav på oss att behålla dem.
  • En begränsad rätt till att behandla lagrad information.
  • Din rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
  • Din rätt till dataportabilitet.
  • Din rätt till att framföra klagomål hos ditt lands dataskyddsmyndighet.

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Om du önskar att utöva en eller flera av beskrivna rättigheter kan du skicka ett underskrivet dokument till vår ansvarige för personuppgifter på GDPR@carygroup.com eller till koncernens personuppgiftsansvarige, se kontaktvägar längst ned på denna sida.

Vid en inkommande förfrågan från dig som registrerad kommer vi att göra en bedömning av eventuella krav i andra lagstiftningar vilket kan påverka dina rättigheter

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi lagrar din data så länge som vi har rättslig grund för detta och så länge som vi fortfarande har behov för dem för att tillhandahålla den överenskomna tjänsten.

Personuppgifter rörande minderåriga

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.

Samarbetspartners och tredjeparts-aktörer

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i enlighet med nedan beskrivna scenario:

  •  Överföring till leverantör av IT system, avtal med dessa finns upprättade och Cary Group AB behåller ansvaret gentemot dig som kund.

Frågor om personuppgiftshantering

Om du har några frågor om skrivningen i denna personuppgiftsdeklaration så kan du kontakta koncernens personuppgiftsansvarige via post eller e-mail.

Cary Group AB
ATT: Data Protection Officer
Hammarby Kaj 10D,
12032 Stockholm
eller på mail: GDPR@carygroup.com

Senaste uppdatering

Denna personuppgiftsdeklaration uppdaterades senast 2021-06-01.