Närbild på en man, som inspekterar undersidan av en bil.

Bli en del av familjen

Förvärv har länge varit en naturlig del av Cary Groups tillväxtresa och samtidigt öppnat vägen för geografisk expansion av verksamheten. Förvärven som gjorts under de senaste fem åren har bidragit till ökad omsättning men har också etablerat Cary Group på nya marknader.

Våra förvärv bidrar också till att konsolidera den högt fragmenterade europeiska marknaden för reparation och byte av fordonsglas. Det innebär också att det finns många potentiella kandidater för förvärv - kandidater som vi skulle vilja erbjuda en plats i vår Cary Group-familj.

Karta på Europa med grönmarkerade länder.

Förvärv över hela Europa inom fordonsglas

Att gå in i ett nytt land med vad vi kallar för ett plattformsförvärv hjälper oss att snabbt att utöka vår verksamhet geografiskt och att accelerera Cary Groups framsteg mot att bli en ledande pan-europeisk aktör. Förvärven fokuserar på stora västeuropeiska marknader, där det finns en hög grad av försäkringspenetration inom reparation av fordonsglas.
Bild på en två män som lyfter bort en bils framruta med hjälp av en vakuumlyft.

Vad vi letar efter –entreprenöriell inställning och kundfokus

På de marknader där vi förvärvar nya företag måste företagen ha landsomfattande täckning samt potentialen att på lång sikt bli en av de största aktörerna på sin marknad. Det innebär till exempel att kandidaterna för förvärv redan har ett brett verkstadsnätverk och att konsolideringsgraden i landet tillåter att en marknadsledande position etableras över tiden. Den lokala marknadspositionen för verkstäderna är viktiga faktorer i denna typ av förvärv. Likväl viktiga är den entreprenöriella inställningen och kundfokuset – tillsammans med historiken och kapaciteten för innovation – som demonstreras av kandidaterna för förvärv. De flesta företagen inom CaryGroup-familjen kommer från familjeägda entreprenörsföretag med marknadsledande positioner.
Överkroppsbild på en leende man som tittar rakt in i kameran.

”Att vara en del av Cary Group hjälper oss att påskynda vår digitala kundresa och vara i framkant inom branschen när det gäller att erbjuda hållbara lösningar för fordonsglas.”

– Marco Moreno, Managing Director Cary Group Spain

”Att gå med i Cary Group möjliggör för mitt team att dra nytta av en stark företagskultur, stöd från koncernfunktioner och att vara en del av något större – genom att utnyttja kunskapsdelning och stordriftsfördelar såsom bättre inköpsvillkor.”

– Joana Marques, Managing Director, Portugal

Bild tagen från sidan på en ung man som justerar bakspegeln i framsätet på en bil.

Attraktiv köpare - en entreprenöriell och familjeorienterad kultur

Vi ser oss själva som en attraktiv köpare med en lång historia av förvärv, vilket innebär att vi kan tillgodose behoven hos olika typer av säljare. I många fall betraktas vi också som en köpare som skiljer sig från de stora, specialister på fordonsglas med vilka mindre aktörer har konkurrerat under lång tid.

En annan viktig styrka är att Cary Group erbjuder en entreprenöriell och familjeorienterad kultur. Detta är något som många säljare uppskattar, eftersom det fortsätter att stärka deras verksamhet och säkerställer att deras anställda tas väl om hand. Vi kombinerar en hög grad av självständighet på alla verkstäder med tydlig central styrning inom områden som IT och inköp. Detta gör vardagen enklare för de lokala företagen och innebär också att vi kan dra nytta av stordriftsfördelar som ger mervärde.

Närbild på en man som svetsar baksidan på en bil.

Tillväxt inom nya områden

Eftermarknaden för fordonservice befinner sig i förändring. Genom att ta en större del av värdekedjan påverkar det också riktningen för våra förvärv i Norden, där vi kommer att expandera inom nya områden på fordonservice-marknaden. Exempel på detta inkluderar förvärven av bussglas och mindre karosserireparationer i Sverige och Norge under de senaste åren.

Genom att utöka vårt erbjudande av bussglas kan vi dra nytta av våra högkvalitativa fordonsglas-tjänster. Inom mindre karosserireparationer kan vårt nätverk av verkstäder i Norden anpassas för att erbjuda fler tjänster till befintliga kunder.