Slide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Slide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Arbeta på Cary Group

Som företag är vi på en spännande resa. Vårt entreprenöriella driv skapar en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö där vi alla kan bidra och göra skillnad. Vår tillväxt skapar även nya möjligheter för oss som arbetar här att utvecklas; genom nya adderade kunderbjudanden, utökade ansvarsområden, kunskapsdelning och genom möjligheten att växa in i nya roller.

Vi tror på individen och strävar efter att stärka varandra varje dag. Tillsammans skapar vi en inspirerande arbetsmiljö som uppmuntrar till självständighet och tilltro i sig själv. Vi vill att varje medarbetare ska känna sig värdefull, mer självsäker och mer betrodd. Vårt mål är att samarbeta och utvecklas tillsammans – lokalt, över nationsgränser och över våra olika funktioner – för att kunna erbjuda ännu smartare och hållbara lösningar för våra kunder, medarbetare och leverantörer.

För mer information, kontakta oss på carygroup.hr@carygroup.com.

Ett delat arv – En gemensam framtid

På Cary kommer vi alla från familjeföretag med en stark entreprenörsanda. Vi har alltid brytt oss om våra kunder och haft en långsiktig syn på vår verksamhet. Det här delade arvet är det som gjort att vi nått fram till där vi är idag. Det är också det som guidar oss in i vår gemensamma framtid.

Vår kultur bygger på fem starka pelare: simplify, together, caring, empower och smarter. De är våra värderingar och de styr oss i allt vi gör.

Simplify

Empower

Smarter

Caring

Together

Våra medarbetare

Vi är stolt arbetsgivare åt nästan 3000 personer och vi sätter stort värde på att attrahera rätt medarbetare: vår sorts människor. Människorna är hjärtat i vår verksamhet och avgörande för det som är Cary Group och kvaliteten i vårt erbjudande, det vill säga kundupplevelsen. I en decentraliserad verksamhet som vår, så är var och en av oss som enskild individ representant för alla våra kollegor, vår produktion, kundupplevelsen, vårt varumärke och vår arbetsmiljö. Välmåendet, hälsan och motivationen hos alla oss som jobbar här är en av de viktigaste faktorerna för vår långsiktiga framgång.

Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom vår bransch är helt avgörande för att vi ska kunna nå vår vision och våra målsättningar. För att lyckas med det, måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Gemensamma värderingar, att lyfta varandra, och utvecklingsmöjligheter för alla som jobbar här bidrar till att skapa en kultur där vi alla kan trivas och fortsätta växa.

Vår organisation

Cary Group har ett lokalt fokus i varje land, vilket garanterar ett utbud av lösningar och produkter som är anpassade till våra kunders behov på respektive marknad. Samtidigt blir vi, som en familj, ständigt starkare i det som förenar oss. Vi samlas och arbetar mot gemensamma mål, lär oss av våra erfarenheter och fortsätter att utveckla våra verksamheter med smartare och mer hållbara lösningar. Vår centraliserade koncernfunktion har ett nära samarbete med våra verksamheter i Norden, Storbritannien, Spanien, Portugal och Tyskland och bidrar med stöd och vägledning så att vi kan fortsätta att växa både lokalt och internationellt.

Träffa vår ledningsgrupp och våra styrelseledamöter. Ledare med rätt mix av erfarenhet och engagemang.

Koncernledning

anders.jensen@carygroup.com
joakim.rasiwala@carygroup.com
mia.ejendal@carygroup.com
maria.dillner@carygroup.com
helene.gustafsson@carygroup.com
mats.green@carygroup.com
annika.hansson@carygroup.com
alastair.smith@carygroup.com

Utökad koncernledning

per.tornquist@carygroup.com
john.bernfell@carygroup.com
fredrik.karlsson@carygroup.com
jan.lindberg@cary.no
peter.watters@carygroup.com
joanjordi@ralarsa.com
p.wilhelmstroop@gmx.de
jmarques@expressglass.pt
psc@bilglas.dk
3 people in a meeting

Lediga tjänster

Group Business Controller till Cary Group

För lediga jobb i våra bolag i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien, besök de lokala webbplatserna för mer information.

Ryds Bilglas, Sverige: www.rydsbilglas.se/karriar/
Svenska Bussglas, Sverige: https://svenskabussglas.se/lediga-tjanster/
Crashpoint, Danmark: https://www.crashpoint.dk/stillinger/ 
Cary Norge: cary.no/om-oss/#jobbe-hos-oss
National Windscreens, Storbritannien: https://careers.nationalwindscreens.co.uk/