A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Arbeta på Cary Group

Vi säger att vi bryr oss om människor. Och våra handlingar visar att vi verkligen gör det. Vi kommer från familjeföretag och har fortsatt att växa med samma entreprenörsanda och en kultur som definieras av egenmakt, engagemang och samhörighet. Med ett gemensamt fokus strävar vi alltid efter att ge våra kunder de smartaste lösningarna, en enastående upplevelse och högkvalitativa produkter. Genom vårt samarbete blir vi framgångsrika som företag och starkare i vår yrkesutövning och som individer.

I en värld i ständig förändring, med ny teknik och nya krav, är det nödvändigt att utvecklas och ständigt förbättras. Vi tar till oss denna möjlighet och känner oss trygga med att gå vidare, utvecklas och till och med vara med och leda förändringen. Även om förändring är en konstant faktor i vår bransch arbetar vi långsiktigt. Vi erbjuder en ansvarsfull arbetsplats i en tillgänglig organisation, där vi är stolta över att göra skillnad och har roligt när vi gör det. Det är på så sätt vi bryr oss om våra medarbetare och som vi trivs tillsammans.

För mer information, kontakta oss på hr@carygroup.com.

Icon of two people replacing a windshield
Icon of Cary Croups Cornerstones; smarter, simplify, empower, caring and together

Ett delat arv – En gemensam framtid

På Cary kommer vi alla från familjeföretag med en stark entreprenörsanda. Vi har alltid brytt oss om våra kunder och haft en långsiktig syn på vår verksamhet. Det här delade arvet är det som gjort att vi nått fram till där vi är idag. Det är också det som guidar oss in i vår gemensamma framtid.

Vår kultur bygger på fem starka pelare: simplify, together, caring, empower och smarter. De är våra värderingar och de styr oss i allt vi gör.

Icon of Cary Croups Cornerstones; smarter, simplify, empower, caring and together

Vår organisation

Cary Group har ett lokalt fokus i varje land, vilket garanterar ett utbud av lösningar och produkter som är anpassade till våra kunders behov på respektive marknad. Samtidigt blir vi, som en familj, ständigt starkare i det som förenar oss. Vi samlas och arbetar mot gemensamma mål, lär oss av våra erfarenheter och fortsätter att utveckla våra verksamheter med smartare och mer hållbara lösningar. Vår centraliserade koncernfunktion har ett nära samarbete med våra verksamheter i Norden, Storbritannien och Spanien och bidrar med stöd och vägledning så att vi kan fortsätta att växa både lokalt och internationellt.

Träffa vår ledningsgrupp och våra styrelseledamöter. Ledare med rätt blandning av erfarenhet och engagemang.

Koncernledning

anders.jensen@carygroup.com
linda.wikstrom@carygroup.com
joakim.rasiwala@carygroup.com
maria.dillner@carygroup.com
helene.gustafsson@carygroup.com
daniel.mukka@carygroup.com
mats.green@carygroup.com

Utökad koncernledning

michael.hedstrom@carygroup.com
per.tornquist@carygroup.com
john.bernfell@carygroup.com
nicky.coetsee@mobilewindcreens.co.uk
fredrik.karlsson@carygroup.com
tone.jakobsen@cary.no
kenneth.waagenes@carygroup.com
mike.rotin@mobilewindscreens.co.uk
3 people in a meeting
Boardroom with a painting in the background

Styrelse

Magnus Lindquist, Styrelsemedlem

Joakim Andreasson, Styrelsemedlem

Juan Vargues, Ordförande

Leif Ryd, Styrelsemedlem

Magdalena Persson, Styrelsemedlem

Ragnhild Wiborg, Styrelsemedlem

Lediga tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster på koncernnivå. För lediga jobb i våra bolag i Sverige, Norge och Danmark, besök de lokala webbplatserna för mer information:

Ryds Bilglas Sverige: www.rydsbilglas.se/karriar/
Ryds Bilglas Denmark: www.rydsbilglas.dk/ledige-job/
Cary Norway: cary.no/om-oss/#jobbe-hos-oss