Bild på en medelålders kvinna som använder en vakuumlyft på en bils framruta.

Våra medarbetare

Vi är stolta över att vara arbetsgivare till nästan 3 000 anställda. Våra medarbetare är avgörande för vår verksamhet och kvaliteten på vårt tjänsteerbjudande, vilket i slutändan handlar om vår kundupplevelse.

Cary Group strävar efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren inom vår bransch. För att uppnå vår vision måste vi kunna locka, behålla och utveckla de bästa människorna inom vårt område. Gemensamma värderingar, befogenheter och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare bidrar till att skapa en kultur där alla medarbetare når sin fulla potential.

Närbild på en man i skjorta och kavaj som ler.

Vår kultur

Vi kommer från en lång tradition av entreprenöriella familjeföretag, vilket har utgjort grunden för vår kultur, en som vi är angelägna om att behålla. Trots att vi har vuxit till en internationell koncern har vår filosofi om samarbete förblivit densamma; att arbeta som ett team både inom och utanför de enskilda länderna för att hitta smarta och förenklade lösningar för kunderna, allt utan att kompromissa med kvaliteten.

Att vara en del av något större ger oss kraften att göra de förändringar vi ser som nödvändiga. Genom att ha fler kollegor att lära av får vi ny expertis, etablerar oss på nya platser och utvidgar våra färdigheter till olika områden.

Bild med enkla illustrationer på händer och fordon.

Våra värderingar

Vår kultur bygger på fem värderingar som vi anser fungerar som vägledande principer för hur vi agerar, både inom vår organisation och med externa partners. Det är på dessa fem värderingar som vi har byggt vår organisation, och de leder oss i vårt dagliga arbete. Värderingarna är Simplify, Empower, Smarter, Caring och Together.
Närbild på en medelålders man i kontorsmiljö iklädd skjorta och kavaj.

Ledarskap

Cary Group är ett företag med anställda i flera europeiska länder, vilket innebär att en lokalt välfungerande ledning och ledarskap är avgörande för vår verksamhet. För att säkerställa en stark ledning i alla länder och för att hjälpa våra chefer att utveckla exceptionella ledarskapsförmågor används en Cary Group-ledarskapsprofil, baserad på forskning samt bästa praxis från vår bransch, som vägledande princip. Ledarskapsprofilen kommer att stödja Cary Group-ledare i deras dagliga arbete och deras egen utveckling som chefer.
Bild på en medelålders kvinna som tittar mot något utanför bild och ler lätt.

Kompetensutveckling

Cary Group verkar inom en bransch där avancerad teknik är en naturlig del av vardagen. Det innebär att det är avgörande att våra anställda har en hög kompetens om vi ska leverera högkvalitativa tjänster. Vår gemensamma HR-policy lägger grunden för medarbetarresan, från introduktion till medarbetaröversyn med en personlig utvecklingsplan.

För att dela bästa praxis inom gruppen fungerar interna forum som kompetens- och kunskapsdelning. Vi erbjuder också våra länder att delta i Cary Group Academy som erbjuder harmoniserad och högkvalitativ utbildning i hela gruppen, vilket stöder lokal praktisk utbildning.

Bild på en kvinna i medelåldern som tittar rakt in i kameran och ler.

”Jag uppskattar utvecklingsmöjligheterna som kommer med mitt jobb. Ingen dag är den andra lik och jag får lösa problem och ta mig an nya utmaningar.”

– Sandra Hernandez, Director of Operational Excellence, Auto Cristal Ralarsa, Spain

”Jag har varit med företaget i cirka 12 år i olika roller. Vi har en fantastisk företagskultur och fantastiska kollegor som jag får arbeta med varje dag.”

– Rickard Frölund, Head of Sales, Ryds Bilglas, Sweden

”Som tekniker har jag möjlighet att lära mig hur de andra företagen inom Cary Group arbetar.”

– Emma, Technician, Ryds Bilglas, Sweden

Bild på en kvinna i kontorsmiljö som tittar på något utanför bild medan hon ler.

Jämställdhet och mångfald

För oss på Cary Group är det viktigt och grundläggande att alla känner sig välkomna, oavsett kön, etnicitet, övertygelser, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi är övertygade om att en arbetsplats präglad av mångfald skapar ett mer hållbart och stabilt företag, för att inte tala om ett mer framgångsrikt företag, vilket gynnar vår verksamhet och samhället som helhet.
Bild på en kvinna som sitter på huk medan hon justerar något på ett bilhjul. Hon tittar in i kameran och ler.

Medarbetaruppföljning

För att följa våra framsteg och säkerställa att Cary Group uppfattas som ett attraktivt företag, mäter vi engagemang, arbetsnöjdhet och lojalitet hos våra anställda.

Cary Group mäter medarbetares engagemang och nöjdhet genom EEI (Employee Engagement Index) och ESI (Employee Satisfaction Index), samt medarbetarloyalitet genom eNPS (Employee Net Promoter Score).

Genom att mäta dessa KPI:er, tillsammans med regelbundna möten – individuella eller teammöten – och med den årliga medarbetarundersökningen, får Cary Group förståelse för områden som uppfattas som välfungerande och områden för förbättring.

Lediga tjänster