A road in a forestSlide thumbnail

Hållbarhet

A road in a forestSlide thumbnail

Hållbarhet

Smartare lösningar för hållbar bilvård

Motorfordon och den rörlighet de ger spelar en central roll i det moderna samhället. För att göra rörligheten mer hållbar måste vi se till att vårda fordonen så att vi förlänger deras livscykel. På Cary Group vill vi bidra genom att erbjuda lösningar som förlänger fordonens livslängd, bibehåller deras värde och deras säkerhetsmekanismer.

Vi erbjuder våra högkvalitativa tjänster på lättillgängliga platser, med överlägsen erfarenhet och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare för våra kunder. Att reparera i stället för att byta ut när det är möjligt, med socialt ansvar och minimal klimatpåverkan, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group. Vi bryr oss verkligen om bilar, människor och planeten.

A road in the forest, seen from above

Energiförbrukning och klimatpåverkan

I nära samarbete med försäkringsbolagen strävar vi efter att minska antalet utbytta vindrutor genom att utföra så bra reparationer som möjligt. För att se till att vi verkligen uppfyller våra löften följer teknikerna tydliga riktlinjer. Genom att reparera i stället för att byta ut använder vi mindre resurser och minskar vår klimatpåverkan. Vi informerar aktivt våra kunder om och lyfter fram fördelarna med att reparera vindrutan i tid för att undvika ett eventuellt byte.

Cary Group tillhandahåller lånebilar, servicebilar och skåpbilar med så liten klimatpåverkan som möjligt när våra kunder lämnar in sin bil för reparation, vilket är mycket uppskattat. När vi byter ut fordon i vår fordonsflotta är målet alltid att välja ett alternativ som har lägre miljöpåverkan.

Cary Group i Sverige, Danmark och Norge har en uppförandekod som styr hur koncernen ska arbeta med miljö- och klimatrelaterade frågor. Vi strävar ständigt efter att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Alla verkstäder i Sverige och Norge är certifierade enligt ISO 14001, vilket säkerställer att vi har en systematisk strategi för att utveckla vår verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Arbetet med att få samma certifiering i Storbritannien kommer att inledas 2021.

I Sverige använder Cary Group förnybar energi i alla verkstäder där vi styr valet av leverantör. Ambitionen är att alla verkstäder i koncernen i framtiden ska använda förnybar energi i den mån det är möjligt.

Resurshantering och återvinning

I en resursintensiv bransch anser vi att det är viktigt att ständigt förbättra och minska förbrukningen av stål och glas, för att inte tala om de kemikalier som behövs vid service av ett fordon. Vi effektiviserar utnyttjandet av naturresurser, använder energieffektiv och klimatvänlig teknik, hanterar avfall på rätt sätt och fasar ut ämnen som är skadliga för miljön och hälsan.

Glas, som tillverkas av ändliga resurser som sand och kalk, är den viktigaste råvaran i våra verkstäder. Vi strävar ständigt efter att minska glasförbrukningen genom att minimera avfallet och återvinna glaset i de vindrutor som vi byter ut. Cary Group samarbetar med avfallshanterare som specialiserat sig på återvinning av vindrutor för att se till att hanteringen sker på bästa möjliga sätt. Glasfiber för isolering är den viktigaste produkten som tillverkas av återvunnet glas.

A road going towards the mountain

En hållbar leveranskedja

Vi tar ett stort ansvar för att se till att de produkter vi köper och säljer till våra kunder produceras, hanteras och distribueras på ett hållbart sätt genom hela leveranskedjan. Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts grundprinciper som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och anger de riktlinjer vi följer i förhållande till leverantörer och underleverantörer. Vi är övertygade om att socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

icon illustratin the supplychain, car, fabric, people

Hälsa och säkerhet

Vi tror på människor. Våra medarbetares hälsa är avgörande för deras välbefinnande och förmåga att utföra sina respektive uppgifter. Därför har vi definierat hälsa och säkerhet som ett av de viktigaste områdena för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats. Det är också anledningen till att våra medarbetare är mycket engagerade i förbättringen av vår arbetsmiljö. Dessutom genomför vi regelbundet riskbedömningar och interna revisioner för att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö.

På Cary Group strävar vi efter att stärka varandra varje dag. Det är grunden för vårt arbete och vårt ledarskap. Tillsammans skapar vi omtänksamma och personliga arbetsmiljöer som främjar människors självständighet och självbestämmande, så att varje person kan känna sig starkare, mer självsäker och mer motståndskraftig. Egenmakt på arbetsplatsen främjar inte bara individens hälsa och välbefinnande, utan kan också påverka andra aspekter av en persons liv positivt.

Icon for equal gender

Jämställdhet och mångfald

För oss på Cary Group är det viktigt och grundläggande att alla känner sig välkomna, oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi är övertygade om att en arbetsplats som präglas av mångfald skapar ett mer hållbart och solitt företag, för att inte tala om ett mer framgångsrikt företag, vilket är till nytta för vår verksamhet och för samhället i stort.

Icon for equal gender

Kompensation av vårt koldioxidavtryck

Hållbarhet är en central fråga för Cary Group. Vi tror inte på en hållbarhetsstrategi, vi tror på en hållbar strategi.

Vi erbjuder våra högkvalitativa tjänster på lättillgängliga platser, med överlägsen erfarenhet och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare för våra kunder. Att reparera i stället för att byta ut när det är möjligt, med socialt ansvar och minimal klimatpåverkan, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group. Vi bryr oss verkligen om bilar, människor och planeten.

Cary Group tar ansvar för sitt koldioxidavtryck bland annat genom att kompensera för alla bilglasarbeten i Norden – oavsett om vindrutan kan repareras eller behöver bytas ut. Koldioxidkompensationen utförs genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt.

Lär dig mer om de fyra faserna i ett byte av vindruta.

Icon of a cloud with CO2 written in it

Vårt totala koldioxidavtryck för att byta en vindruta uppskattas till cirka 44 kg C02e. I vår koldioxidkompensation inkluderar vi även kompensation för andra typer av glasrutor, t.ex. bakrutan, bakdörrar, framdörrar och soltak.

Hållbarhetsrapport:

Ladda ner våra senaste hållbarhetsrapporter från listan nedan

Hållbarhetsrapport 2019 (PDF)

Hållbarhetsrapport 2018 (PDF)