Slide thumbnail

Hållbarhet inom
Cary Group

Slide thumbnail

Hållbarhet inom
Cary Group

Smarter solutions for sustainable car care

Hållbarhet sitter i grunden i Cary Groups identitet och strategi. Vi strävar efter att ha varumärken som är ”top of mind” på varje marknad när det kommer till våra tjänster, samt att ligga i framkant när det kommer till digitalisering och minimal klimatpåverkan inom segmentet. Vår vision är att vara det mest hållbara företaget i vår bransch med en stark koppling mellan affärsstrategi, varumärkesvärde och hållbarhetshantering.

Tre fokusområden

Klimat

Medarbetare

Styrning

FN:s mål för hållbar utveckling

Cary Group bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar.

Hållbarhetsrapport:

Ladda ner våra senaste hållbarhetsrapporter från listan nedan

Hållbarhetsrapport 2022 (PDF)

Hållbarhetsrapport 2021 (PDF)

Hållbarhetsrapport 2020 (PDF)