En vindrutas återvinningsprocess

3D-animerad bild föreställande återvinningssymboler.

Steg 1

Vindrutebyte

1.1 – Tekniker lägger rutan i en glasbur eller container som tillhandahålls av leverantör

1.2 – Transportleverantör hämtar upp glasburen/containern när den är full och lämnar en tom

Steg 2

Upphämtning och transport

2.0 – De använda rutorna transporteras till glasåtervinnarna

Steg 3

Återvinning

3.1 – Glasåtervinnarna kontrollerar kvaliteten – bedömer grad av kontaminering, t.ex. grusmängd

3.2 – Rutorna krossas och skiktas för att separera laminatskiktet från glaset

Steg 4

Ny produkt

Glaskross

FRC är råmaterial fr nya glasprodukter. Tillverkningen av nytt glas blir mer energieffektiv eftersom FRCs sänker smältningspunkten för glaset, jämfört med endast nyproducerat material. Nya produkter inkluderar FRC (furnace ready cullets), Glasfiberisolering, Glasbetong, Flaskor, Burkar etc.

Laminat / Andra plaster och metaller

Cirka 1-15% av den ursprungliga cindrutan går till energi eller annan typ av återvinning. Endast om det inte är möjligt att återvinna på annat sätt skickas det till energiåtervinning. Detta kan bli processat till lim, energiåtervinning via förbränning eller återvinnas till nya plaster och metaller.

”Detta är en sammanställning av de olika stegen i Cary Groups återvinningsprocess. Lokala variationer kan förekomma.”