De fyra faserna i ett byte av vindruta

Bild på två medelåldersmän som arbetar med ett bussfönster.

En vindrutas livscykel kan delas in i fyra faser, som alla ingår i vårt totala beräknade koldioxidavtryck per vindruta: tillverkning, transport till våra verkstäder, montering på bilen och återvinning av det krossade glaset.

Tillverkning

Tillverkningen av bilglas börjar i flytglasverk med följande råvaror: sand (~73 %), soda (~13 %), kalksten (~9 %), dolomit (~4 %), andra spårämnen (~1 %) (1).

Från flytglasverken transporteras glaset till och bearbetas i olika anläggningar. Vindrutorna och de laminerade sidoljusen är tillverkade av ovanstående glas i kombination med PVB. Efter härdning eller laminering av glaset läggs olika fästen till för montering på fordonet och/eller fordonets funktionalitet, t.ex. höljefästen, spegelfästen, ADAS-fästen osv.

Baserat på beräkningar utförda av våra största glasleverantörer uppskattar vi att koldioxidavtrycket från tillverkningen av en vindruta är cirka 38,5 kg C02/vindruta (1,2 m2).

(1) Källa: NSG Group, 2021

Transport

De färdiga vindrutorna transporteras från tillverkningsanläggningarna till våra verkstäder i Norden. I Norden lagrar Cary Group inga glasartiklar. I stället beställs och levereras de (JIT) till våra verkstäder dagen innan de ska användas.

Dessa transporter utförs av våra glasleverantörer och i vissa fall av deras lokala transportleverantörer. Enligt deras beräkningar uppgår koldioxidavtrycket från transporter till 3 kg C02 per vindruta (2).

(2) Källa: Saint Gobain/Autover, NSG Group

Montering

Det huvudsakliga materialet som används för att byta ut en vindruta är lim. Vid ett byte använder vi huvudsakligen två typer av verktyg, skärverktyg och en limpistol – båda elektriska. Ett byte av vindruta tar cirka två timmar med följande arbetsmoment: skära ut det trasiga glaset, rengöra bilens ram, applicera lim och montera den nya vindrutan.

På många av dagens bilar hanterar vi även elektroniken i vindrutan, t.ex. körfältsassistenter och regnsensorer, som ofta behöver kalibreras. Vi strävar efter att alla våra verkstäder ska drivas enbart med grön el från koldioxidfria energikällor, såsom vindkraft och vattenkraft.Baserat på beräkningar uppskattar vi att det genomsnittliga koldioxidavtrycket för att byta ut en vindruta är cirka 2 kg C02 per byte (3).

(3) Källa: Baserat på förbrukad el och koldioxidavtrycket från de använda materialen.

Hantering av utbytt glas

När bytet av vindrutan är klart transporteras allt krossat glas till återvinning. För närvarande kan ca 90 procent av materialet från krossat glas återvinnas – främst till isoleringsprodukter för byggindustrin.

Baserat på beräkningar uppskattar vi att det genomsnittliga koldioxidavtrycket från transporten av vindrutan till återvinning är cirka 0,6 kg C02 per byte (4).

(4) Källa: Baserat på uppgifter om bränsleförbrukning från våra leverantörer.

För att läsa mer om återvinningsprocessen, klicka här!

Reparationer

Vi strävar alltid efter att reparera våra kunders vindrutor. Genom att reparera istället för att byta ut dem kan vi göra en betydande skillnad när det gäller koldioxidavtrycket – genom att reparera en vindruta istället för att byta ut den undviker man ett ytterligare koldioxidavtryck på 44 kg C02. Även om reparation är det miljövänliga alternativet förbrukar vi fortfarande en del el när vi reparerar en vindruta, vilket är viktigt för oss att inkludera i vårt initiativ för koldioxidkompensation.

Baserat på beräkningar uppskattar vi att det genomsnittliga koldioxidavtrycket från reparation av en vindruta är 0,6 kg C02 per genomförd reparation.

Kompensationsmarginal

När vi kompenserar för våra tjänsters koldioxidavtryck är det viktigt att vi ser till att alla utsläpp täcks. För att säkerställa detta använder vi alltid en extra marginal på 10 procent när vi kompenserar.