Kommuniké från Cary Group Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 21 oktober 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, fredagen den 21 oktober, hållit extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Val av styrelse

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter samt valde Joakim Andreasson, Magnus Hammarström, Gustaf Martin-Löf och Mattias Fajers till ordinarie styrelseledamöter och Jacob Langhard Lövstedt och Matilda Taiminen till suppleanter. Gustaf Martin-Löf valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse

Den extra bolagsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-21 kl. 16:15 CEST.

Kommuniké från Cary Group Holding AB (publ)s extra bolagsstämma den 21 oktober 2022

Cary Group Holding AB (publ):s ansökan om avnotering har godkänts

Cary Group Holding AB (publ):s (”Cary Group” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm är den 18 oktober 2022.

Som tidigare meddelats har Cary Group ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 18 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-04 17.00 CEST.

Cary Group Holding AB (publ)s ansökan om avnotering har godkänts