Cary Group publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Cary Group, en ledande europeisk leverantör av tjänster inom reparation och byte av bilglas, publicerar idag sin hållbarhetsrapport för 2020. Cary Group erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon. Att ta hand om och reparera i stället för att byta ut med socialt ansvar och minimal miljöpåverkan, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group.

”På Cary Group tror vi på att ha en strategi som har hållbarhet som en integrerad, viktig del av hur vi bygger vårt bolag. Vi tror inte på att ha en hållbarhetsstrategi – vi har en hållbar strategi. I takt med att volymerna ökar har det blivit ännu viktigare att hitta hållbara lösningar i allt vi gör. Vårt mål är att alltid reparera i stället för att byta ut en vindruta när det är möjligt. 2020 reparerade Cary Group 125 175 vindrutor, vilket sparade cirka 5 ton koldioxid. Genom att utveckla smartare lösningar kommer vi att kunna bidra till att göra mobiliteten i samhället mer hållbar, anpassa oss till kundernas behov, skapa starkare team och individer och minska vår klimatpåverkan. Med en ödmjuk inställning vill vi leda branschomvandlingen och fortsätta vår resa framåt”,säger Linda Wikström, COO och vice VD Cary Group.

Cary Groups ambition är att vara det mest hållbara företaget i branschen med en stark koppling mellan affärsstrategi, varumärke och hållbarhetsarbete. Att minska klimatpåverkan är en av Cary Groups prioriteringar, men bolaget arbetar även dedikerat för att skapa mervärde för medarbetarna genom bland annat fokus på hälsa och säkerhet.

Hållbarhetsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Cary Groups hemsida,www.carygroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Wikström, Vice VD och COO
linda.wikstrom@carygroup.com eller +46 10 788 82 73
 
Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
helene.gustafsson@carygroup.comeller +46 70 868 40 50

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Cary och Quick Car Fix är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 289 verkstäder, 314 mobila enheter, 1 000 anställda och 1 650 MSEK i omsättning. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

pressmeddelande-21-juni-2021

Cary Group förstärker styrelsen med tre nya styrelsemedlemmar för att accelerera paneuropeisk expansion

Cary Group, marknadsledande inom hållbara skade- och bilvårdstjänster, är stolta över att tillkännage utnämningen av Juan Vargues, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg som nya styrelseledamöter. De nya ledamöterna bidrar med expertis och kunnande för att accelerera Cary Group’s internationella expansion och att bli det hållbara valet för konsumenter och försäkringsleverantörer över hela Europa.

”Jag är mycket nöjd med rekryteringen av de tre nya styrelseledamöterna, alla med utmärkt bakgrund för att stödja Cary Groups strategi och tillväxtresa. Juan Vargues, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg bidrar med gedigen erfarenhet och kompetens inom området för hållbarhet, och att ha arbetat med starka varumärken, internationell expansion och bolag med en förvärvsfokuserad tillväxtagenda. Deras samlade erfarenheter kommer att vara viktiga för Cary Groups fortsatta tillväxt i Europa. Jag ser fram emot att arbeta med styrelsen och ledningsgruppen under den spännande tid vi har framför oss”, säger Magnus Lindquist, styrelseordförande.

”Jag vill också rikta ett stort tack till Annette Kumlien och Andreas Näsvik, som båda har avböjt omval som styrelseledamöter. Deras gemensamma insatser i styrelsearbetet i Cary Group har varit viktiga bidrag till företagets starka utveckling”, fortsätter Magnus Lindquist.

Juan Vargues nuvarande positioner inkluderar VD och koncernchef för Dometic och styrelseledamot i Munters. Tidigare uppdrag inkluderar Vice VD för ASSA ABLOY och VD för ASSA ABLOY Entrance Systems, VD och koncernchef för Besam Group och flera befattningar inom SKF.

Magdalena Persson har varit VD för Interflora, SamSari och VM-data Business Partner och har haft flera positioner inom Microsoft. Hon är för närvarande styrelseordförande i Iver Management AB, styrelseledamot i NCAB Group, Intrum AB, Recover Nordic och investeringsrådgivare åt EQT Partners.

Ragnhild Wiborg är styrelseordförande i EAM Solar AS och styrelseledamot i Intrum AB, Rana Gruber ASA och Kistefos ASA. Hon var tidigare verksam inom kapitalförvaltning som investeringschef och portföljförvaltare på Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning.

Efter utnämningarna består styrelsen i Cary Group av Magnus Lindquist (styrelseordförande), Joakim Andreasson, Juan Vargues, Leif Ryd, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Lindquist, Styrelseordförande
magnus.lindquist@cordet.comeller +46 73 316 09 63
 
Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
helene.gustafsson@carygroup.comeller +46 70 868 40 50

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade- och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien, specialiserat på reparation och byte av bilglas och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Cary och Quick Car Fix är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 289 verkstäder, 314 mobila enheter, 1 000 anställda och 1 650 MSEK i omsättning. Vi tillhandahåller bilvårdstjänster som förlänger livslängd, värde och säkerhet på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att tillsätta nya material. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

pressmeddelande-11-juni-2021

magdalena-persson
ragnhild-wiborg
juan-vargues