Cary Group förvärvar Dansk Bilglas

Cary Group har förvärvat Dansk Bilglas, en ledande aktör inom reparation och byte av fordonsglas i Danmark. Förvärvet innebär att Cary Group ytterligare stärker sin närvaro i sin hemmaregion Norden.

"Vi är glada över att kunna tillkännage vårt förvärv av Dansk Bilglas. Förvärvet innebär att vi stärker vår marknadsposition i Danmark men framför allt i hela vår nordiska hemmaregion. Cary Group är marknadsledande i Sverige och intar nu en position som en av de ledande aktörerna i Danmark. Dansk Bilglas, under ledning av VD Peter Stig Christensen, har under de senaste åren uppnått en stark marknadsposition med god lönsamhet och goda kundrelationer”,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

”Jag och mina kollegor är glada att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med teamet som Ryds Bilglas har i Danmark. Med en ambitiös ägare som Cary Group öppnas nya möjligheter som våra kunder kommer se genom bland annat ett förbättrat nätverk av verkstäder, ökad digitalisering och fokus på hållbarhet”,säger Peter Stig Christensen, VD för Dansk Bilglas.

Cary Group förvärvar 100% av Dansk Bilglas från de nuvarande ägarna, den franska verksamheten Saint Gobain och familjen Mølbjerg. Dansk Bilglas har 23 verkstäder och 25 mobila enheter. Cary Group äger sedan tidigare Ryds Bilglas i Danmark, verksamma inom reparation och byte av bilglas samt Crashpoint, verksamma inom plåt- och lackskador. Ryds Bilglas kommer att integreras i Dansk Bilglas och den gemensamma verksamheten kommer att vara verksamt under varumärket Dansk Bilglas.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group förvärvar Dansk Bilglas

Cary Group förvärvar Autoglas Luxemburg

Cary Group har förvärvat Autoglas Luxemburg, ett bolag verksamma inom reparation och byte av fordonsglas i Luxemburg.

”Vi är glada över att kunna tillkännage vårt förvärv av Autoglas Luxemburg, vilket blir ännu ett steg i vår europeiska konsolideringsresa. Bolaget har en stark marknadsposition och goda kundrelationer med både försäkrings- och leasingbolag”,säger Anders Jensen, VD Cary Group.

Cary Group förvärvar 75% av Autoglas från den nuvarande ägare Stéphane Deleuze som kommer att kvarstå som delägare i verksamheten framöver. Företaget har fyra egna verkstäder och en servicecentral. Intäkterna för 2021 uppgick till cirka 2 MEUR. Cary Group har redan en verkstad i Luxemburg via det tyska företaget Zentrale Autoglas, verksamt inom reparation av fordonsglas på tyngre fordon.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group förvärvar Autoglas Luxemburg

Cary Group utser Regional Manager för övriga Europa

Cary Group har utsett Peter Watters till Regional Manager för Region Övriga Europa och ny medlem av Cary Groups koncernledning från och med 1 november 2022.

”Peter Watters är en erfaren internationell ledare som framgångsrikt har levererat starka resultat och tillväxt i sina tidigare roller. Han har en lång erfarenhet av att utveckla högpresterande organisationer inom fordonsglasindustrin och jag är övertygad om att han, med sin gedigna bakgrund och kapacitet, kommer att bli en fantastisk regionchef för Region Övriga Europa. Övriga Europa är vår största region inom Cary Group och Storbritannien vår största enskilda marknad efter tilläggsförvärvet av Charles Pugh Holdings tidigare i år. Ett av Peters initiala och främsta fokusområde kommer att vara att stödja det brittiska teamet i att integrera verksamheterna i Storbritannien, implementera synergier, förbättra den operativa effektiviteten och öka lönsamheten”, säger Anders Jensen, VD Cary Group.

”Jag är glad över att börja på Cary Group som Regional Manager för Region Övriga Europa och ser fram emot att leda regionen genom dess nästa utvecklingsfas. Cary Group, som är en europeisk marknadsledare som specialiserat sig på hållbara lösningar för reparation, utbyte och kalibrering av fordonsglas, är väl positionerade för att tillhandahålla den högsta nivån av service till både våra kunder och våra affärspartners”,säger Peter Watters.

Peter Watters har 25 års erfarenhet från fordonsglasbranschen, efter att ha tillbringat en lång internationell karriär på NSG Pilkington. Hans tidigare roll var chef för AGR Asia, Business Development & Commercial Director AGR Worldwide. Peter kommer i sin roll som Regional Manager för Region Övriga Europa att vara baserad i Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group utser Regional Manager för övriga Europa