Ryds Bilglas vald till If Skadeförsäkrings huvudleverantör för glasskador

Ryds Bilglas har valts som If Skadeförsäkrings huvudleverantör för glasskador under en period om fem år. Femårsavtalet är ett mycket starkt bevis på Ryds Bilglas höga kundnöjdhet, satsningen på ett hållbart erbjudande med en hög reparationsgrad, kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, en digital kundresa och närhet till kund genom ett omfattande nätverk av verkstäder. Ryds Bilglas engagemang för att långsiktigt arbeta tillsammans med If är också en starkt bidragande parameter till partneravtalet.

Avtalet med If är en bekräftelse på vårt arbete att leverera service av högsta kvalitet till våra kunder. Vårt engagemang för kundnöjdhet, digital innovation och miljöansvar har varit nyckelfaktorer i att uppnå detta långsiktiga samarbete. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot att vara den ledande specialisten på bilglasreparationer och att stärka vårt erbjudande till kunderna hos If”, säger Fredrik Karlsson, Sverigechef på Ryds Bilglas.

Ryds Bilglas har visat ett högt fokus på hållbarhet bland annat genom att uppnå en rekordhög reparationsgrad för vindrutor och i kombination med en tidig digital transformation har detta lett till en hög kundupplevelse och effektivitet i tjänsterna de erbjuder. Detta har inneburit att de varit och är en stark leverantör av tjänster till försäkringsbolagen.

Ryds Bilglas vald till If Skadeförsäkrings huvudleverantör för glasskador

Ryds Bilglas har valts som If Skadeförsäkrings huvudleverantör för glasskador under en period om fem år. Femårsavtalet är ett mycket starkt bevis på Ryds Bilglas höga kundnöjdhet, satsningen på ett hållbart erbjudande med en hög reparationsgrad, kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, en digital kundresa och närhet till kund genom ett omfattande nätverk av verkstäder. Ryds Bilglas engagemang för att långsiktigt arbeta tillsammans med If är också en starkt bidragande parameter till partneravtalet.

Avtalet med If är en bekräftelse på vårt arbete att leverera service av högsta kvalitet till våra kunder. Vårt engagemang för kundnöjdhet, digital innovation och miljöansvar har varit nyckelfaktorer i att uppnå detta långsiktiga samarbete. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot att vara den ledande specialisten på bilglasreparationer och att stärka vårt erbjudande till kunderna hos If”, säger Fredrik Karlsson, Sverigechef på Ryds Bilglas.

Ryds Bilglas har visat ett högt fokus på hållbarhet bland annat genom att uppnå en rekordhög reparationsgrad för vindrutor och i kombination med en tidig digital transformation har detta lett till en hög kundupplevelse och effektivitet i tjänsterna de erbjuder. Detta har inneburit att de varit och är en stark leverantör av tjänster till försäkringsbolagen.