Slide thumbnail

Återvinning

Slide thumbnail

Återvinning

En vindrutas återvinningsprocess

En vindrutas återvinnings­process

Vindrutebyte

Tekniker lägger rutan i en glasbur eller container som
tillhandahålls av leverantör

Transportleverantör hämtar upp glasburen/containern
när den är full och lämnar en tom

Upphämtning och transport

De använda rutorna transporteras till
glasåtervinnarna

Återvinning

Glasåtervinnarna kontrollerar kvaliteten – bedömer grad av kontaminering, t.ex. grusmängd

Rutorna krossas och skiktas för att separera
laminatskiktet från glaset

Ny produkt

Ny produkt

”Detta är en sammanställning av de olika stegen i Cary Groups återvinningsprocess. Lokala variationer kan förekomma.”