Verkstadstekniker inom Cary Group i spännande erfarenhetsutbyte

Cary Group, en ledande europeisk aktör inom byte, lagning och kalibrering av bilglas, består av fristående bolag på 10 olika marknader. De största marknaderna är Storbritannien, verksamt under varumärket National Windscreens, och Sverige verksamt under varumärket Ryds Bilglas. Som ett led i att öka kunskapsöverföringen mellan tekniker i länderna har 10 verkstadstekniker från Ryds Bilglas i Sverige i två veckor arbetat på olika orter i Londonområdet i Storbritannien.

Det här samarbetet är positivt av många skäl, bland annat behöver Storbritannien personal för att ta hand om efterfrågan där. Det är första gången vi gör den här typen av landsöverskridande utbyte på verkstadsnivå. Vi har sett ett stort intresse från personalen och det är ett utmärkt tillfälle att ge våra medarbetare en unik möjlighet till ett yrkesmässigt äventyr. Samarbetet har varit väldigt lyckat från både vårt och National Windscreens håll och vi hoppas att fler tillfällen kommer att ges” säger Fredrik Karlsson, Sverigechef för Cary Group.

Cary Group som verkar på 10 olika marknader har som idé att erbjuda de bolag som ingår i koncernen bättre skalfördelar inom inköp men även inom andra delar som kunskapsöverföring mellan bolagen samt erbjuda de anställda en mer internationell kontext för att på så sätt bli starkare lokalt.

Samarbetet mellan Ryds Bilglas och National Windscreens har en optimal timing då vi i Storbritannien behöver extra resurser för att kunna leverera på efterfrågan. Ryds Bilglas tekniker har förutom med sitt gedigna kunnande även säkerställt en hög servicenivå mot kund i våra verkstäder. Vi är väldigt stolta över det här fina samarbetet”, säger Andy Rae, UK Operations Director.  

Verkstadstekniker i erfarenhetsutbyte