Ökat antal aktier och röster i Cary Group Holding AB

Per idag den 30 september 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cary Group Holding AB till 131 848 996.

Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av den fondemission och de nyemissioner om totalt 35 515 846 aktier som genomfördes i samband med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 23 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020. www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 2021-09-30 17:00 CEST.

Ökat antal aktier och röster i Cary Group Holding AB