Hög försäljningstillväxt och en stark start på året

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 65% och uppgick till 756 MSEK (457). Organisk tillväxt var 7%.
  • Justerad EBITA ökade till 88 MSEK (73), vilket motsvarar en marginal om 11,6% (15,9).
  • Periodens resultat uppgick till 33 MSEK (32) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 kronor (1,29). Justerat resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,32 kronor (1,40).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 MSEK (111).
  • Den 1a januari slutfördes förvärven av det tyska bolaget Zentrale Autoglas GmbH, verksamma inom reparation och byte av bussglas, och det norska bolaget MPS Bilskade AS verksamma inom SMART repair.

Viktiga händelser under första kvartalet

  • I slutet av första kvartalet tecknade Cary Group avtal om att förvärva 100% av aktierna i det brittiska bolaget Charles Pugh (Holdings) Ltd. Bolaget är ett av de ledande inom reparation och byte av fordonsglas med tillhörande grossistverksamhet i Storbritannien. Förvärvet stärker Cary Groups marknadsposition i Storbritannien och möjliggör synergier tillsammans med Cary Groups befintliga brittiska verksamhet. Förvärvet slutfördes den 4:e maj 2022.
  • Cary Group har ingått en överenskommelse med bolagets befintliga banker om en utökning av nuvarande kreditfacilitet med ytterligare 1,050 MSEK, innebärande att kreditfaciliteten totalt uppgår till 3,100 MSEK. Finansieringen säkerställer tillgången på kapital för bolagets fortsatta expansion.

Viktiga händelser efter första kvartalet

  • Den första april slutfördes förvärvet av GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal.

Presentation av rapporten
En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 10.00. Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör. Du kan följa sändningen av konferensen via:
https://tv.streamfabriken.com/cary-group-q1-2022

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.carygroup.com efteråt.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 8 566 42 705
UK: +44 333 300 92 67
US: +1 6 319 131 422 PIN US: 91572095#

Anders Jensen, VD Cary Group

Stockholm 10 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.