Cary Group stärker marknadspositionen i Storbritannien genom förvärv av Charles Pugh Holdings

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i det brittiska bolaget Charles Pugh (Holdings) Ltd, (”Charles Pugh Holdings”). Bolaget är ett av de ledande inom reparation och byte av fordonsglas med tillhörande grossistverksamhet i Storbritannien. Förvärvet är ett viktigt steg i att stärka marknadspositionen i Storbritannien och att möjliggöra synergier tillsammans med Cary Groups befintliga brittiska verksamhet. Charles Pugh Holdings är också del av samma konsortium som Cary Group i Storbritannien, National Windscreens. Charles Pugh Holdings försäljning för 2021 uppgick till cirka 56 MGBP och antalet anställda till cirka 500.

”Förvärvet av Charles Pugh Holdings är en mycket viktig del i vår strategi att stärka vår marknadsposition i Storbritannien och att genom synergier mellan Charles Pugh Holdings och vår befintliga verksamhet öka lönsamheten i den brittiska verksamheten. Synergierna de närmsta 12 månaderna beräknas uppgå till nästan 2 MGBP på årsbasis. Genom Charles Pugh Holdings egen distributionsverksamhet ser vi möjligheter att bland annat optimera inköp, återförsäljning och distribution på den brittiska marknaden. Över tid ser vi även möjligheter till ytterligare skalfördelar och utbyte av best practices för att öka våra marginaler i Storbritannien. Bolaget, med sin långa historia, har en välskött verksamhet och vi ser fram emot att de blir del av Cary Group”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Genom förvärvet av Charles Pugh Holdings utgör nu Cary Groups verksamhet majoriteten av konsortiet National Windscreens, uppgående till cirka 80% av konsortiets totala omsättning.

Charles Pugh Holdings har sitt huvudkontor och huvudsakliga distributionsanläggning i mellersta Storbritannien och grundades 1917. Bolaget som har varit familjeägt sedan start, har 28 verkstäder för byte och reparation av bilglas, 190 mobila verkstäder samt en grossistverksamhet från vilken de säljer bilglas till större delen av Storbritannien. Charles Pugh Holdings har cirka 500 anställda och för 2021 uppgick försäljningen till cirka 56[1] MGBP med en justerad EBITDA om 7,2 MGBP, motsvarande en EBITDA-marginal om 13% och en justerad EBITA om 5,4 MGBP motsvarande en marginal om 10%.

Cary Group förväntar sig synergieffekter de närmaste 12 månaderna uppgående till nästan 2 MGBP på årsbasis. Cary Group förvärvar Charles Pugh Holdings för en total köpeskilling om 65 MGBP på en skuld- och kassafri basis (s.k. enterprise value). Förvärvet sker till en EV/EBITDA-multipel för 2021 om 9,0x exklusive synergier och 7,2x inklusive synergier.

Förvärvet finansieras av Cary Groups befintliga kreditfacilitet. Cary Groups finansiella mål är “att ha en maximal nettoskuldsättning i förhållande till en justerad EBITDA på 2,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5x i samband med förvärv”. Skuldsättningsgraden per 31 december 2021, proforma inklusive förvärvet, uppgår till 3,4x inklusive synergier. Cary Group står på en stabil finansiell grund och bolaget genererar ett starkt kassaflöde. Skuldsättningsgraden kommer gradvis att sänkas under året.

Förvärvet är villkorat av godkännande av konsortiet National Windscreens. Förvärvet förväntas att slutföras under det andra kvartalet 2022.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Under 2021 samt under 2022 har Cary Group tecknat avtal om förvärv av 20 bolag med en total årsomsättning om cirka 1,7 miljarder SEK.

Webcast

Analytiker, investerare och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 mars 2022 kl. 10.00 (CET), där Anders Jensen, VD, samt Joakim Rasiwala, CFO, kommer att presentera transaktionen och svara på frågor. Vänligen ring in fem minuter innan konferensens början.

Sverige: +46 856642651 PIN: 43471180#
UK: +44 3333000804 PIN: 43471180#
US: +1 6319131422 PIN: 43471180#

Länk till webcasten: https://tv.streamfabriken.com/cary-group

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel: +46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

[1] Charles Pugh Holdings har ett brutet räkenskapsår, räkenskaperna per december 2021 är oreviderade.