Cary Group publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Cary Group, en ledande europeisk leverantör av tjänster inom reparation och byte av bilglas, publicerar idag sin hållbarhetsrapport för 2020. Cary Group erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon. Att ta hand om och reparera i stället för att byta ut med socialt ansvar och minimal miljöpåverkan, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group.

”På Cary Group tror vi på att ha en strategi som har hållbarhet som en integrerad, viktig del av hur vi bygger vårt bolag. Vi tror inte på att ha en hållbarhetsstrategi – vi har en hållbar strategi. I takt med att volymerna ökar har det blivit ännu viktigare att hitta hållbara lösningar i allt vi gör. Vårt mål är att alltid reparera i stället för att byta ut en vindruta när det är möjligt. 2020 reparerade Cary Group 125 175 vindrutor, vilket sparade cirka 5 ton koldioxid. Genom att utveckla smartare lösningar kommer vi att kunna bidra till att göra mobiliteten i samhället mer hållbar, anpassa oss till kundernas behov, skapa starkare team och individer och minska vår klimatpåverkan. Med en ödmjuk inställning vill vi leda branschomvandlingen och fortsätta vår resa framåt”, säger Linda Wikström, COO och vice VD Cary Group.

Cary Groups ambition är att vara det mest hållbara företaget i branschen med en stark koppling mellan affärsstrategi, varumärke och hållbarhetsarbete. Att minska klimatpåverkan är en av Cary Groups prioriteringar, men bolaget arbetar även dedikerat för att skapa mervärde för medarbetarna genom bland annat fokus på hälsa och säkerhet.

Hållbarhetsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Cary Groups hemsida, www.carygroup.com.