Cary Group Holding AB:s (publ) styrelse bekräftar mottagandet av ett kontant offentligt uppköpserbjudande om 65 kronor per aktie från CVC Fonder och Nordic Capital

CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (”Teniralc”) offentliggjorde tidigare idag ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cary Group”) att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc för 65 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Cary Groups styrelse har med anledning härav inom sig utsett en oberoende budkommitté.

Kort sammanfattning av Erbjudandet:

  • Teniralc erbjuder 65 kronor kontant per aktie i Cary Group (”Erbjudandepriset”).
  • Erbjudandet värderar samtliga aktier i Cary Group till cirka 8 570 miljoner kronor. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 92 288 403 utestående aktier i Cary Group som varken direkt eller indirekt ägs av Teniralc, CVC Fonder eller Nordic Capital eller deras respektive närstående parter, uppgår till cirka 5 999 miljoner kronor.
  • Erbjudandepriset motsvarar en premie om 60 procent jämfört med stängningskursen om 40,6 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm den 28 juni 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), 44 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen om 45,2 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och 23 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen om 52,9 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
  • För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen se: www.carcare-offer.com

Styrelsen för Cary Group har inom sig utsett en oberoende budkommitté som kommer att företräda Bolaget i samband med Erbjudandet. Den oberoende budkommittén består av Juan Vargues, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Styrelseledamoten Joakim Andreasson anses jävig eftersom han är Managing Director i Nordic Capital Advisors, och Joakim Andreasson har därför inte deltagit och kommer inte att delta i Cary Groups styrelses handläggning av frågor som rör Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén kommer i enlighet med regelverket att offentliggöra sitt yttrande angående Erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet.

För mer information, vänligen kontakta:

Juan Vargues, styrelseordförande och ordförande i den oberoende budkommittén

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.