Cary Group Holding AB (publ):s ansökan om avnotering har godkänts

Cary Group Holding AB (publ):s (”Cary Group” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm är den 18 oktober 2022.

Som tidigare meddelats har Cary Group ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 18 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-04 17.00 CEST.