Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av Zentrale Autoglas i Tyskland

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 75% av Zentrale Autoglas GmbH, ”Zentrale Autoglas”, en av Tysklands ledande aktörer inom reparation och byte av fordonsglas i främst bussar och husbilar. Förvärvet är ett viktigt steg i Cary Groups fortsatta europeiska expansion. Zentrale Autoglas har totalt 25 verkstäder i främst Tyskland och försäljningen för 2020 uppgick till 27 MEUR. Antalet anställda uppgår till cirka 250.

”Vi är glada över att kunna offentliggöra förvärvet av Zentrale Autoglas, ett viktigt förvärv i Cary Groups fortsatta europeiska expansion. Zentrale Autoglas har en marknadsledande position inom bussglas och en bred geografisk täckning med verkstäder i Tyskland, Österrike och Luxemburg. Bolaget har ett gediget marknadskunnande, en lång historik av framgångsrik och stabil verksamhet och väletablerade kontakter inom inköp. Den tyska marknaden för reparation och byte av bussglas har en stabil tillväxt, är ocyklisk och passar väl in i Cary Groups tillväxtstrategi, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Zentrale Autoglas är främst specialiserat inom reparation och byte av bussglas, men även inom husbilar samt i mindre skala för personbilssegmentet. Bolaget har 23 verkstäder i Tyskland, samt har även en verkstad i Österrike och en i Luxemburg. Bolaget erbjuder även grossistförsäljning av glas.

Företaget har sitt huvudkontor och huvudsakliga distributionsanläggning i Melle i Tyskland och grundades 1988. Bolagets ledning kommer att fortsätta leda bolaget även under Cary Groups ägande. Zentrale Autoglas kommer att ingå i Cary Groups segment Övriga Europa. Förvärvet beräknas att slutföras i början av första kvartalet 2022. Bolaget har en justerad lönsamhetsmarginal i nivå med den för Cary Groups segment Övriga Europa.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group tecknat avtal om förvärv av 17 bolag med en total årsomsättning om cirka 770 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel: +46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.