Ändringar i valberedningens förslag till Cary Groups årsstämma 2022

Kallelsen till Cary Groups årsstämma den 17 maj 2022 offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 13 april 2022.

Valberedningen för Cary Group har föreslagit omval till styrelsen av Magnus Lindquist. Efter att förslaget offentliggjorts har Magnus Lindquist meddelat att han avböjer omval med anledning av tidsbrist på grund av tillkommande styrelseuppdrag utanför Cary Group. I följd härav har valberedningen ändrat sitt tidigare förslag så att Magnus Lindquist inte längre föreslås för omval, att antalet styrelseledamöter föreslås vara fyra samt att det totala styrelsearvodet föreslås justeras ned för att reflektera det färre antalet styrelseledamöter. Valberedningen har även uppdaterat sitt motiverande yttrande. I övrigt kvarstår valberedningens förslag oförändrat.

Cary Groups årsstämma kommer att hållas den 17 maj 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter via post. Valberedningens förslag finns tillgängliga på Cary Groups webbplats: https://carygroup.com/sv/ och på Cary Groups huvudkontor, Hammarby Kaj 10D i Stockholm. Redan avlagda poströster gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.