Cary Group fortsätter att genomföra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Cary Group erbjuder bilvårdstjänster som förlänger fordonens livslängd och hjälper att bevara dess värde och säkerhetsfunktioner. Att ta hand om och reparera istället för att ersätta, med socialt ansvarstagande och minimal miljöpåverkan, är grunden för en hållbar bilvård hos Cary Group. Dessutom förbinder sig Cary Group att hjälpa kunderna att göra välgrundade val ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet integreras i varje steg av vindrutans resa hos Cary Group, från den första interaktionen med kunden efter att ett stenskott uppstått och skadebedömningen, genom reparations- eller utbytesprocessen till dess att vindrutan är reparerad och återvunnen. Från och med augusti har Cary Group beslutat att erbjuda eldrivna lånebilar för att minska klimatpåverkan från kunden under servicetiden.

När ett stenskott uppstår, kan Cary Groups kunder med hjälp av en utvecklad tjänst baserat på Artificiell Intelligens (”AI”) analysera skadan på stenskottet. Oavsett om vindrutan behöver repareras eller bytas ut kan ett besök på en av verkstäderna i Cary Groups täta verkstadsnätverk enkelt bokas online. Den AI-baserade bedömningstekniken kombinerad med det täta verkstadsnätverket och digitala bokningssystemen minskar antalet körda kilometer till och från verkstäderna, vilket minskar koldioxidutsläppen.

Vid byte av vindrutor erbjuds kunderna en gratis lånebil, elcykel eller elmoped. Cary Group arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan från sin fordonsflotta och fån och med augusti innehar bolaget ett 40-tal eldrivna lånebilar i verksamheten i Sverige, som en del i ett projekt att göra hela lånebilsflottan fossilfri över tid.

”Att förbättra vår kundupplevelse och samtidigt värna om vår planet är en vinst i dubbel bemärkelse. Genom att erbjuda fossilfira fordon som lånebilar kombinerat med vår virtuella skadeanalys baserad på AI och integrerade digitala bokningssystem kombinerar vi bekvämlighet för våra kunder med minskad klimatpåverkan och stärker samtidigt vårt hållbara erbjudande. Vi vill vara det hållbara valet när det gäller reparation och byte av fordonsglas och vi letar alltid efter fler sätt att minska vår klimatpåverkan”, säger Linda Wikström, COO och vice VD för Cary Group.

Att byta en vindruta innebär ett totalt utsläpp på cirka 44 kg CO2e, inklusive produktion, transport och återvinning. Därför strävar Cary Group alltid efter att reparera kundens vindruta i så stor utsträckning som möjligt. Från och med i år klimatkompenserar Cary Group för alla utförda reparationer och byten av fordonsglas i Norden. Koldioxidutjämningen utförs genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Wikström, COO och Vice VD
linda.wikstrom@carygroup.comeller 010 788 82 73
 
Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
helene.gustafsson@carygroup.comeller +46 70 868 40 50

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Danglas, Cary, Quick Car Fix, Autoklinik och Auto Cristal Ralarsa är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 524 verkstäder och 397 mobila enheter. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

pressmeddelande-3-september-2021

ryds-elbilar-bavaria