Cary Group förstärker sin position i Norge och fortsätter att bredda verksamheten

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av det norska bolaget MPS Bilskade AS, ”MPS Bilskade”, verksamt inom lättare och större bilskador. Förvärvet innebär en breddning på den norska marknaden mot existerande kunder och en stärkt marknadsposition för Cary Group i Norge.

”Vi är glada att välkomna MPS Bilskade till Cary Group-familjen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ytterligare tjänster med fler verkstäder för utförande av lättare och större karosseri- och plåtskador. Med ett stort verkstadsnätverk över hela Norge innebär det kompletterande förvärvet av MPS Bilskade att vi når en stark marknadsnärvaro i Norge och ett fortsatt breddat erbjudande mot våra försäkringsbolag”,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Förvärvet blir ett mycket bra komplement till förvärvet av Quick Car Fix, verksamma inom SMART repair* och bilvård, som Cary Group förvärvade tidigare i år. MPS har starka relationer till försäkringsbolag och andra kunder och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv hantering av bokning och genomförande av bilreparationer för både bilägare och försäkringsbolagen. Nuvarande ledning kommer att fortsätta leda och utveckla MPS Bilskade även under Cary Groups ägande.

MPS Bilskade har 63 verkstäder, varav 9 egna verkstäder, i hela Norge. Försäljning hänförligt till egna verkstäder uppgår till 160 MNOK baserat på rullande 12 månader per 31 oktober 2021. Bolaget har cirka 55 anställda. Förvärvet förväntas slutföras i slutet av det fjärde kvartalet 2021. Lönsamheten för bolaget är lägre än den för Cary Groups segment Norden men väntas leda till en förbättrad lönsamhet i Norge.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group tecknat avtal om förvärv av 18 bolag med en total årsomsättning om nästan 900 MSEK.

*SMART repair: Small Medium Area Repair Technology.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-23 17:37 CET.

Cary Group förstärker sin position i Norge och fortsätter att bredda verksamheten