A road going over the hillsSlide thumbnail

Våra bolag

A road going over the hillsSlide thumbnail

Våra bolag

Våra bolag

Cary Group erbjuder bilvårdstjänster i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien och specialiserar sig på reparation och byte av bilglas. Företagen grundades som lokala familjeföretag och har idag ledande marknadspositioner och verksamhet över hela landet där respektive bolag har verksamhet. Avancerad teknik och tjänsteerbjudanden för alla typer av bilar och märken är en av framgångsfaktorerna. Åtagandet att skapa smarta lösningar och oklanderliga upplevelser för slutkunder, försäkringsbolag och B2B-partners är en annan.

Sverige

Ryds Bilglas

Ryds Bilglas är den ledande kedjan för reparation och byte av bilglas i Sverige med över 110 verkstäder och 400 anställda. Företaget grundades 1947 av familjen Ryd, som idag äger en del av Cary Group, och har vuxit kontinuerligt sedan dess. Med smarta lösningar och nära till kunderna har Ryds Bilglas nu en marknadsandel på 50 procent i Sverige. Franchisemärket Samglas är också en del av den svenska verksamheten med 19 anläggningar.

www.rydsbilglas.se

Windshield cut out tool for brooken windshields

Svenska Bussglas

Svenska Bussglas är en specialist på glas för bussar; som förvärvades av Ryds Bilglas 2019. Företaget har sitt huvudkontor i Motala och lager och verkstäder på fem strategiska platser samt 45 anställda. Företaget grundades för 20 års ssedan av den nuvarande vd:n och har sedan dess framgångsrikt utvecklat verksamheten till att bli ledande inom reparation och byte av bussglas i Sverige.

www.svenskabussglas.se

A guy fixing the windshield on a bus

Autoklinik

Autoklinik grundades 1983 och är en auktoriserad service- och skadeverkstad för Hyundai, Honda, Fiat, Subaru och Isuzu. Autoklinik är en specialiserad skadepartner för Bentley och McLaren. Autoklinik är även en auktoriserad plåtverkstad för Tesla. Autoklinik har 30 anställda, varav majoriteten är plåtskadetekniker och lackerare.

www.autoklinik.se

Norge

Cary

Cary grundades när Ryds Bilglas förvärvade en glasreparations- och glasbyteskedja i Norge 2014. Under de senaste åren har Cary expanderat och har nu fler än 100 anställda, 28 verkstäder och 15 franchiseverksamheter som täcker de flesta av Norges stora och medelstora städer. Expansionen har skett genom tillskott av nyetablerade verkstäder samt förvärv och nya franchisetagare.

www.cary.no

Quick Car Fix

Quick Car Fix grundades 2016 och specialiserar sig på SMART-reparationer – Small to Medium Area Repair Techniques – och erbjuder kostnadseffektiva, snabba och hållbara bilreparationer inom kosmetiska skador. De 14 verkstäderna ligger runt om i Norge, nära kunderna på strategiska platser som flygplatser, köpcenter och parkeringsplatser.

www.quickcarfix.no

Danmark

Ryds Bilglas

Ryds Bilglas, Danmark grundades 2018 när fyra oberoende bilglasreparations- och bilglasbytesföretag anslöt sig till Ryds Bilglas franchisekoncept. Ett år senare förvärvade Ryds Bilglas Danglas, en väletablerad bilglaskedja med säte i Viborg. Sedan dess har företaget vuxit framgångsrikt till en rikstäckande verksamhet med totalt 11 verkstäder.

www.rydsbilglas.dk

Crashpoint

Crashpoint är Danmarks största skadecenter och har specialiserat sig på kvalitetsreparation av skador efter olyckor. Sedan starten 2009 har företaget vuxit kontinuerligt och har nu över 30 anställda och reparerar 3 000 fordon per år. De flesta reparationer utgör försäkringsärenden tack vare att Crashpoint är försäkringsbolagens permanenta partner. Crashpoint är certifierat av Tesla sedan 2015, medlem i karosseriorganisationen SKAD och var den första Eurogarant-certifierade verkstaden i Danmark.

www.crashpoint.dk

Storbritannien

Mobile Windscreens

Mobile Windscreens grundades 1971 och förra året översteg omsättningen 40 miljoner pund.. Mobile Windscreens har 36 monteringsanläggningar och över 230 mobila enheter, och erbjuder reparation och byte av bilglas samt omkalibrering av ADAS-kameror i södra England, sydvästra England och West Midlands under varumärket National Windscreens. Det är ett konsortium som har fem medlemmar och verksamhet i hela Storbritannien, och det är den näst största aktören inom VGRR på marknaden.

Car with text "National windscreens" behond a guy fixing a cars windscreen

Spanien

Auto Cristal Ralarsa

Auto Cristal Ralarsa är Spaniens näst största aktör inom reparation och byte av fordonsglas. Bolaget, som grundades 1978, har sitt huvudkontor i Barcelona och cirka 375 anställda. Ralarsa är specialiserat inom reparation och byte av fordonsglas, inklusive kalibrering av avancerade förarassistanssystem (ADAS). Bolaget verkar nationellt och har över 235 verkstäder, av vilka 155 är franchiseägda, samt 85 stycken mobila enheter och har tre egna distributions- och logistikanläggningar, i Barcelona, Madrid och Sevilla. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverksamheten, uppgick till 51 miljoner Euro och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till 25 miljoner Euro under 2020.

www.ralarsa.com