CVC Funds och Nordic Capital slutför förvärvet av Cary Group och påskyndar företagets europeiska tillväxtresa

CVC Fund VIII och Nordic Capital har slutfört förvärvet av Cary Group, en ledande europeisk leverantör inom reparation och utbyte av bilglas, samt avnoteringen av företaget från Nasdaq Stockholm.

Cary Group (f.d. Ryds Bilglas) är en ledande leverantör inom reparation och utbyte av fordonsglas som genom sin verksamhet bidrar till att förlänga fordonens livslängd och bibehålla deras säkerhetsfunktioner. Företaget erbjuder sina tjänster nära kunderna i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland, Luxemburg och Österrike och strävar efter en högkvalitativ och överlägsen kundupplevelse. Företaget tillämpar även smarta lösningar för att göra hållbar bilvård enklare.

Andreas Näsvik, partner och chef för Industrial & Business Services på Nordic Capital Advisors, kommenterar: ”Nordic Capital har varit huvudägare i Cary Group i över fyra år och har ett starkt engagemang i detta fantastiska företag. Genom förvärvet kan CVC och Nordic Capital säkerställa Cary Groups fortsatta tillväxtresa i Europa och se till att företaget kan fortsätta hålla sig i framkant på marknaden för reparation och utbyte av bilglas med ett ledande hållbarhetsfokus.”

Gustaf Martin-Löf, Partner, CVC, tillägger: ”Vi har följt Cary Group och dess utveckling i branschen under en längre tid och har imponerats av företagets tillväxt under de senaste åren. Vi ser en betydande framtida potential för Cary Group att påskynda sin expansion, och samtidigt öka den operativa kvaliteten ytterligare. Tillsammans med Nordic Capital ser vi nu fram emot att förse företaget med rätt finansieringsvillkor, affärskunskap och geografisk räckvidd för att stärka dess roll på den europeiska marknaden.”

Anders Jensen, vd för Cary Group: ”Vårt uppdrag är att förse våra kunder med smartare lösningar för hållbar bilvård genom att erbjuda tjänster som förlänger fordonens livslängd, ökar värdet och bibehåller dess säkerhetsfunktioner. Vi har under de senaste fem åren stadigt utökat vårt affärserbjudande och nu, efter att ha samarbetat med två av världens mest erfarna investerare, är vi väl positionerade för att påskynda vår tillväxtbana.”

Mellan 2018 och 2021 investerade Cary Group kraftigt i initiativ för att driva operativ excellens och förbättra hållbarheten i verksamheten, samtidigt som företaget använde en accelererad M&A-strategi för att expandera utanför Sverige med ambitionen att bli en ledande leverantör i Norden.

Enligt CVC och Nordic Capital har Cary Group stora möjligheter att påskynda sin expansion på den fragmenterade europeiska marknaden genom att ligga i framkant när det gäller digitalisering och hållbarhet inom bilvård. CVC och Nordic Capital har djupgående erfarenheter av att få företag att växa både organiskt och genom förvärv, i kombination med ett brett globalt nätverk av relationer, vilket kommer att möjliggöra ett snabbare genomförande av Cary Groups strategi.

Förvärvet skedde efter ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Cary Group, som enhälligt rekommenderades av företagets styrelse. Den 10 oktober 2022 ägde CVC Funds och Nordic Capital 99,9 procent av aktierna i Cary Group genom det samägda bolaget Teniralc BidCo AB, och erbjudandet avslutades därefter. Den sista dagen för handel med Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm var den 18 oktober 2022.

För mer information:

Cary Group

Helene Gustafsson
Director IR and Corporate Communications
Tel: +46 708684050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Nordic Capital

Katarina Janerud
Communications Manager
Tel: +46 8 440 50 50
E-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

CVC

Nick Board
Director, Marketing & Communications
Tel: +44 207 420 9162
E-post: nboard@cvc.com

Om Cary Group

Cary Group tillhandahåller hållbara tjänster för reparation av skador och bilvård, och har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland, Luxemburg och Österrike. Företaget är specialiserat på reparation och byte av bilglas, med ett kompletterande utbud av tjänster inom reparation av bilskador och SMART-reparation. Med god tillgänglighet för kunderna, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Mer information finns på www.carygroup.com.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som strävar efter att skapa starka, hållbara företag genom operativa förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har djupgående erfarenheter och en lång historia. Fokussektorer är hälsovård, teknik och betalningar, finansiella tjänster och utvalda industri- och företagstjänster. Huvudregionen är Europa, men företaget investerar även globalt i hälso- och sjukvård samt teknik och betalningar.

Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat närmare 22 miljarder euro i 130 investeringar. Kapitalet kommer huvudsakligen från internationella institutionella investerare, t.ex. pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokalkontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland och Norge. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com.

Om CVC

CVC är ett ledande företag inom private equity och investeringsrådgivning, och har 25 kontor i Europa, Asien och USA. Företagets tillgångar under förvaltning uppgår till cirka 133 miljarder euro. Sedan starten 1981 har CVC säkrat investeringar på över 163 miljarder euro från några av världens ledande institutionella investerare inom ramen för sina private equity- och kreditstrategier. Fonder som förvaltas eller får rådgivning av CVC har investeringar i över 100 företag världen över med en sammanlagd årlig omsättning på cirka 100 miljarder euro, och som sysselsätter fler än 550 000 personer. Mer information om CVC finns på följande webbplats: www.cvc.com. Följ oss på LinkedIn.

Bifogade filer


CVC Funds och Nordic Capital slutför förvärvet av Cary Group ochpåskyndar företagets europeiska tillväxtresa