A curved road in the mountains

A curved road in the mountains

Information avseende Teniralcs offentliga uppköpserbjudande

CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (”Teniralc”), lämnade den 29 juni 2022 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group”) att överlåta sina aktier i Cary Group till Teniralc (”Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för Erbjudandet erbjuder Teniralc ett kontant vederlag om 65 kronor per aktie i Cary Group, vilket värderar samtliga aktier i Cary Group till cirka 8 750 miljoner kronor.

Cary Groups oberoende budkommitté kommer i enlighet med regelverket att offentliggöra sitt yttrande angående Erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet.

För mer information, vänligen se Teniralcs webbplats för Erbjudandet, via www.carcare-offer.com.

Pressmeddelanden

Cary Group Holding AB:s (publ) styrelse bekräftar mottagandet av ett kontant offentligt uppköpserbjudande om 65 kronor per aktie från CVC Fonder och Nordic Capital

Cary Group Holding AB (publ):s budkommitté utser rådgivare

Uttalande från den oberoende budkommittén för Cary Group Holding AB (publ) med anledning av det offentliga kontanterbjudandet från Teniralc BidCo AB

SV Fairness Cary Group 20220808