A curved road in the mountains

A curved road in the mountains

Investment case

Åtta skäl att investera i Cary Group


1. Ett av de ledande europeiska företagen för reparation och byte av fordonsglas
Cary Group är ledande på alla de marknader där bolaget verkar

2. Problemlösare för både försäkringsbolag och slutkunder
Cary Group är en problemlösare för flera parter och cirka 77 procent av slutkundernas skador täcks av försäkringar

3. Marknadsledande positioner på en ickecyklisk marknad
Cary Group verkar på en marknad med strukturell tillväxt som stöds av teknikskiften

4. Hög lönsamhet
Cary Groups växande lönsamhet kan till stor del förklaras av betydande skalfördelar samt av resultatet av verksamhetsutveckling, till exempel genom stark digitalisering

5. Attraktivt kassaflöde
Cary Groups kassaflöde ger goda möjligheter att finansiera förvärv

6. Historisk hög organisk tillväxt
Cary Group har historiskt vuxit organiskt på flera marknader, en tillväxt som nu kombineras med förvärv för att ytterligare bredda verksamheten

7. Strategiska förvärv på en fragmenterad marknad
Cary Group är ett förvärvsföretag i en bransch med stora konsolideringsmöjligheter

8. Starkt hållbarhetsfokus
Cary Group är det gröna valet med branschledande klimatsmarta tjänster som efterfrågas alltmer av alla led, såväl försäkringsleverantörer som slutkunder