A curved road in the mountains

A curved road in the mountains

Utdelningspolicy

Cary Group strävar efter att betala ut minst 20 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Cary Groups investeringsmöjligheter och finansiella ställning.