A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Utdelningspolicy

Cary Group strävar efter att betala ut minst 20 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Cary Groups investeringsmöjligheter och finansiella ställning.