Slide thumbnail

Fokusområde
Medarbetare

Slide thumbnail

Fokusområde
Medarbetare

Medarbetare

Cary Group lägger stort fokus på att vara en attraktiv arbetsplats för samtliga medarbetare. Våra värderingar vägleder oss i vårt arbete och vi lägger värde på kompetensutveckling och att ha en arbetsplats utan arbetsrelaterade skador.

Jämställdhet och mångfald

För oss på Cary Group är det viktigt och grundläggande att alla känner sig välkomna, oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi är övertygade om att en arbetsplats som präglas av mångfald skapar ett mer hållbart och solitt företag, för att inte tala om ett mer framgångsrikt företag, vilket är till nytta för vår verksamhet och för samhället i stort.

Hälsa och säkerhet

Vi tror på människor. Våra medarbetares hälsa är avgörande för deras välbefinnande och förmåga att utföra sina respektive uppgifter. Därför har vi definierat hälsa och säkerhet som ett av de viktigaste områdena för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats. Det är också anledningen till att våra medarbetare är mycket engagerade i förbättringen av vår arbetsmiljö. Dessutom genomför vi regelbundet riskbedömningar och interna revisioner för att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö.

På Cary Group strävar vi efter att stärka varandra varje dag. Det är grunden för vårt arbete och vårt ledarskap. Tillsammans skapar vi omtänksamma och personliga arbetsmiljöer som främjar människors självständighet och självbestämmande, så att varje person kan känna sig starkare, mer självsäker och mer motståndskraftig. Egenmakt på arbetsplatsen främjar inte bara individens hälsa och välbefinnande, utan kan också påverka andra aspekter av en persons liv positivt.

Våra värderingar

Under 2021 lanserade vi våra värderingar, som lägger grunden för vår kultur. Dessa är ett stöd när vi bygger vår kultur tillsammans och guidar oss i hur vi är mot varandra, mot våra kunder, samt sätter gemensamma spelregler för oss. Genom att diskutera värderingarna kommer vi också närmare vad de betyder för oss rent konkret i vår vardag.

Simplify

Empower

Smarter

Caring

Together