A road going over the hillsSlide thumbnail

Detta är
Cary Group

A road going over the hillsSlide thumbnail

Detta är
Cary Group

Detta är Cary Group

Cary Group är en av marknadsledarna i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Luxemburg inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt- och lackskador och SMART Repair (Small to Medium Area Repair Techniques).

Cary Group har nationell räckvidd på alla våra marknader, vilket ger närhet till slutkunderna. Vår decentraliserade affärsmodell betonar entreprenörskulturen i verkstäderna. De lokala verkstadscheferna är bolagets hjältar och stöttas av centrala funktioner för att säkerställa att de har verktyg för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster på ett effektivt sätt.

Cary Group är en problemlösare för både försäkringsbolag och slutkunder. Tack vare en effektiv verksamhet, geografisk tillgänglighet och med utmärkta omdömen inom kvalitet och kundnöjdhet har koncernen vuxit till en stark partner till försäkringsbolagen.

Cary Group har en hållbar strategi. Med god lokal tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. Vi strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt reparera vindrutan, vilket resulterat i en hög reparartionsgrad. När en vindruta måste bytas använder Cary Group återvunnet glas, och merparten av de kasserade vindrutorna återvinns och används, främst som byggnadsmaterial.

Fakta

Vår internationella koncern har lokal närvaro i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Luxemburg med totalt 1400 verkstäder som specialiserar sig på reparation och byte av bilglas. Koncernen har 2,700 anställda. Siffrorna är hänförliga till år 2022.

Försäljning

MSEK

3,800

Antal anställda

Alla länder

2,700

Antal verkstäder

1,400

Vår historia

 • 1947

   

  Etablering av Ryds glas

 • 2001 - 2006

  Expansion med fokus på bilglas

   

  2001 - 2006

 • 2011

   

  Ryds Bilglas en separat enhet

 • 2012

  Nya ägare. Familjen Ryd fortsatt aktiv i styrelsen.

  Fusion med Samglas.
  Anders Jensen ny vd.

   

  2012

 • 2013 - 2014

   

  Inträde i Norge

 • 2017

  Inträde i Danmark

   

  2017

 • 2018

   

  Inträde i Storbritannien

  Nordic Capital ny ägare

 • 2019

  Fortsatt expansion genom flera förvärv i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien

   

  2019

 • 2020

   

  Cary Group bildades

 • 2021

  Expansion till Spanien genom förvärv av Ralarsa

  Förvärv i Sverige, Norge, Danmark av Autoklinik, Quick Car Fix och Crashpoint. Förvärv i Storbritannien av Phoenix Windscreens.
  I slutet av året avtal om förvärv av bolag i Norge, Tyskland, och Portugal.

   

  2021