A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Ersättning till styrelsen

Årsstämman den 2 juni 2021 beslöt att styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska uppgå till högst 2 410 TSEK, fördelat enligt följande: 600 TSEK till styrelseordförande och 300 TSEK till vardera styrelseledamot, och ytterligare 185 TSEK till revisionsutskottets ledamöter, varav 125 SEK till revisionsutskottets ordförande och 60 TSEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, och ytterligare 125 SEK till ersättningsutskottets ledamöter, varav 75 TSEK till ersättningsutskottets ordförande och 50 TSEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Styrelseledamöterna är inte berättigade några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter upphör.