A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Styrelsen

Styrelseledamöterna utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Cary Groups bolagsordning ska stämman utse lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande utses av årsstämman. Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag.

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För en redogörelse av bolagets styrelseledamöter och en redogörelse för deras oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare, se nedan.


Befattning: Ordförande
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Master in business administration and economics, University of Lund and Executive MBA, SIMI in Copenhagen.
Nuvarande uppdrag: Aktiv som industriell rådgivare och olika styrelseuppdrag. Ordförande för Midsona. Ordförande för Sesol AB. Styrelseledamot i AAK AB och Ecolean AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Tidigare VD för Loomis och olika positioner inom Orkla, Rieber&Sön, Wasabröd och Unilever.

(född 1977)
Befattning: Styrelseledamot
Nationalitet: Svensk
Utbildning: BA (Hons) i International Business Studies, European Business School, London
Nuvarande uppdrag: Managing Director och vice VD för CVC Capital Partners svenska filial. Styrelseledamot i Synsam och eTraveli
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Olika roller på PWC Transaction Service

(född 1982)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2017)
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet
Nuvarande uppdrag: Principal i NC Advisory AB och Nordic Capital Investment Advisory AB. Styrelse ledamot i Consilium Safety TopCo AB och KSG Holding AB
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot i Handicare Group AB

(född 1985)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2022)
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc Business Administration från Stockholms Universitet
Nuvarande uppdrag: Investment Director på Nordic Capital
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Olika roller inom PwC Transaction Services

(född 1987)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2022)
Nationalitet: Svensk
Utbildning: University of New South Wales, Sydney, Australien
Nuvarande uppdrag: Director på CVC. Styrelseledamot i Ahlsell AB, Svenska M Holding 1 AB och Quimper AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Morgan Stanley i Norden och Australien

(född 1995)
Befattning: Suppleant (sedan 2022)
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. in Finance från Hanken School of Economics
Nuvarande uppdrag: Investment Director på CVC
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Nordic investment banking group på J.P. Morgan i London

(född 1989)
Befattning: Suppleant (sedan 2022)
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. in Finance från Stockholm School of Economics, studier vid Yonsei University i Seoul
Nuvarande uppdrag: Investment Manager på Nordic Capital
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Analytiker på Lazard i Stockholm