A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Styrelsen

Styrelseledamöterna utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Cary Groups bolagsordning ska stämman utse lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande utses av årsstämman. Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag.

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För en redogörelse av bolagets styrelseledamöter och en redogörelse för deras oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare, se nedan.


(född 1963)
Befattning: Styrelsens ordförande (sedan 2021).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Studier inom marknadsföring och finans vid Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Munters Group AB. Styrelseledamot i Trust Payments Ltd.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President på Autoliv Inc. och Perstorp AB. Mångårig erfarenhet som Senior Partner på Triton Advisers (Nordic) AB. Styrelseordförande i Norma AS, Ambea AB, Alimak Hek Group Ltd. och Polygon AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB, Mycronic AB, Ovako AB och Trust Payments Ltd.
Aktieinnehav i bolaget: 2 359 329 aktier.
Oberoende i förhållande till Cary Group, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

(född 1982)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2017).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet.
Nuvarande uppdrag: Principal i NC Advisory AB och Nordic Capital Investment Advisory AB. Styrelse ledamot i Consilium Safety TopCo AB och KSG Holding AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot i Handicare Group AB.
Aktieinnehav i bolaget:
Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen.

(född 1941)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i filosofi från Stockholms universitet.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Araslöv Invest AB, Dörrakuten i Stockholm AB, P ZA Sverige AB, Nybergs Sweden AB, Fönsterrenovering Syd AB, och LR Capital AB. Styrelseordförande i Norretull Fastigheter AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet:
Aktieinnehav i bolaget:
Oberoende i förhållande till Cary Group, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

(född 1971)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet och masterexamen i företagsekonomi från Linköping universitet.
Nuvarande uppdrag: tyrelseledamot i Intrum Sverige AB, NCAB Group Sweden AB och Recover Nordic A/S. Partner och styrelseledamot i Myrtel Management AB. Idustrial Advisor för EQT Partners AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseordförande i Affecto Plc, Styrelseordförande i Iver Holding AB och Nexon Asia Pacific Plc. Styrelseledamot i Fortnox AB. VD på Interflora AB.
Aktieinnehav i bolaget: 69 993 aktier.
Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

(född 1959)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).
Nationalitet: Svensk och spansk.
Utbildning: Executive masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet (EFL). Studier inom företagsledning vid International Institute for management Development (ImD) i Lausanne. Studier i företagsekonomi vid Barcelonas Universitet. Ingenjörsstudier vid Upper Technical School of Agricultural Engineers (ETS) of Madrid.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Munters Group AB. VD och koncernchef för Dometic Group AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Vice VD på ASSA ABLOY Group. President på ASSA ABLOY Entrance Systems. VD och koncernchef på Besam Group.
Aktieinnehav i bolaget: 182 162 aktier.
Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

(född 1961)
Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. masterstudier vid Fundação Getulio Vargas.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i och ordförande för revisionsutskottet i Intrum Justitia AB (publ). Styrelseordförande i EAM Solar AS. Ordförande och ledamot för revisionsutskottet i Rana Gruber AS. Styrelseledamot i EWS Stiftelsen.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i REC Silicon ASA. Ordförande och medlem av revisionsutskottet i Gränges AB, Sbanken ASA och Borregaard ASA. Medgrundare och CIO av Odin Fund Management.
Aktieinnehav i bolaget: 69 993 aktier.
Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.