A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Koncernledning

Verkställande direktör och koncernledningen

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör framgår av styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören.

För information om ersättning till koncernledningen, se Ersättningsriktlinjer och incitament.


(född 1977 )
Befattning: CEO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Studier inom marknadsföring vid IHM Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Jensen of Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Nicklas Kulti Aktiebolag och Förvaltnings AB Sigrum 15.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD på Ryds Bilglas. Grundare, styrelseordförande och ägare av Samglas AB.
Aktieinnehav i bolaget: 4 747 404 aktier och 338 074 teckningsoptioner.

(född 1975)
Befattning: COO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i maskinteknik från University of Colorado.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Consilium Marine & Safety AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: COO på AniCura TC AB och Desenio AB. Över 10 års erfarenhet av strategi och finans från Private Equity (Triton) och Investment Banking (JP Morgan).
Aktieinnehav i bolaget: 498 225 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

(född 1970)
Befattning: CFO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i finans och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Konsult inom Corporate Finance för UBS samt SEB Enskilda. CFO för Lexington Company AB och Allianceplus AB.
Aktieinnehav i bolaget: 984 939 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

(född 1978)
Befattning: Director HR.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i psykologi från Gothenburg University.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: HR Director för Veolia Nordic AB. Head of HR och Business Development för Jernhuset AB. HR manager för Bring Citymail AB.
Aktieinnehav i bolaget: 27 531 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

(född 1981)
Befattning: Director Digitalization.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Kandidatexamen i informatik från Växjö universitet.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of Technical IT på SOS Alarm Sverige AB, CISO & Head of IT Operations på Clas Ohlson AB, Head of IT Architecture & Security på Scandic Hotels Group AB.
Aktieinnehav i bolaget: 39 977 aktier och 28 922 teckningsoptioner.

(född 1982)
Befattning: Director IR & Corporate Communication.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of IR & Press för Ratos AB (publ) samt Investor Relations Sandvik och Client Relations manager Principal Global Investors.
Aktieinnehav i bolaget: – aktier och 149 675 teckningsoptioner.

(född 1967)
Befattning: Regional manager Nordics.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Högre Marknadsekonom från Berghs School of Communication.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Sällskapet Skärgårdsbröderna och 1Ekonom AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Commercial manager på NSG Pilkington Automotive Sweden.
Aktieinnehav i bolaget: 214 551 aktier och 169 037 teckningsoptioner.