A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Koncernledning

Verkställande direktör och koncernledningen

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör framgår av styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören.


(född 1977 )
Befattning: CEO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Studier inom marknadsföring vid IHM Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Jensen of Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Nicklas Kulti Aktiebolag och Förvaltnings AB Sigrum 15.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD på Ryds Bilglas. Grundare, styrelseordförande och ägare av Samglas AB.
Aktieinnehav i bolaget: 4 761 192 aktier och 338 074 teckningsoptioner.

(född 1980)
Befattning: COO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur.kand. med specialisering inom internationell handelsrätt från Stockholms Universitet och University of Hong Kong
Nuvarande uppdrag: Grundare och Director för Twopresents Limited, Styrelseledamot för Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: 10 års erfarenhet som managementkonsult från McKinsey&Co och OPX Partners med fokus på strategi, förändrings- och förbättringsarbete. Fyra års erfarenhet från förändringsarbete på Karolinska Universitetssjukhuset (PMO och rådgivare till CEO).
Aktieinnehav i bolaget: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

(född 1970)
Befattning: CFO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i finans och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Konsult inom Corporate Finance för UBS samt SEB Enskilda. CFO för Lexington Company AB och Allianceplus AB.
Aktieinnehav i bolaget: 984 939 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

(född 1978)
Befattning: Director HR.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Masterexamen i psykologi från Gothenburg University.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: HR Director för Veolia Nordic AB. Head of HR och Business Development för Jernhuset AB. HR manager för Bring Citymail AB.
Aktieinnehav i bolaget: 27 531 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

(född 1982)
Befattning: Director Corporate Communication.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of IR & Press för Ratos AB (publ) samt Investor Relations Sandvik och Client Relations manager Principal Global Investors.
Aktieinnehav i bolaget: – aktier och 149 675 teckningsoptioner.

(född 1967)
Befattning: Regional Manager Nordics.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Högre Marknadsekonom från Berghs School of Communication.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Sällskapet Skärgårdsbröderna och 1Ekonom AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Commercial manager på NSG Pilkington Automotive Sweden.
Aktieinnehav i bolaget: 214 551 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

Befattning: Director IT & Digitalization.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning:
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet:

Befattning: Director Supply Chain & Procurement
Nationalitet: British.
Utbildning:
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: